995/1992

Annettu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1992

Valtioneuvoston päätös ruohonleikkureiden melupäästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvosto on 3 päivänä huhtikuuta 1987 annetun meluntorjuntalain (382/87) 9 §:n ja 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 47 §:n nojalla ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee moottorikäyttöisiä ruohonleikkureita, joilla tarkoitetaan nurmikoiden leikkaamiseen käytettäviä moottorilla toimivia laitteita.

Päätös ei koske nurmikoiden leikkaamisessa käytettäviä maatalous- ja metsänhoitolaitteita eikä monitoimikoneita, joiden teho on yli 20 kilowattia, eikä myöskään sellaisia muun koneen lisälaitteina käytettäviä leikkureita, joilla ei ole omaa energialähdettä.

2 §
Määräykset päästöjen rajoittamisesta

Valmistettavien ja maahantuotavien ruohonleikkurien A-painotetut äänitehotasot desibeleinä saavat vertailuäänitehoon, 1 pikowattiin verrattuina, olla enintään seuraavat:

Ruohonleikkurin leikkuuleveys,l Äänitehotaso enintään dB(A)/1 pW
l ≤ 50 cm 96
50 cm < l ≤ 120 cm 100
l > 120 cm 105

Ruohonleikkureiden, joiden leikkuuleveys on yli 120 cm, käyttäjän paikan A-painotettu äänenpainetaso desibeleinä saa vertailuäänenpaineeseen 20 µPa verrattuna olla enintään 90 dB.

3 §
Melupäästön määritys

Melupäästö määritetään ja todennetaan Euroopan yhteisöjen direktiivin (84/538/ETY) sekä sen muutosten (87/252/ETY), (88/180/ETY) ja (88/181/ETY) määräysten mukaisesti.

Ruohonleikkurin katsotaan täyttävän 2 §:n vaatimukset, jos sille on olemassa 1 momentissa mainittujen Euroopan yhteisöjen direktiivien määräysten mukainen melumerkintä ja sen mukana seuraa direktiivien mukainen valmistajan vakuutus, joka osoittaa, että melupäästö alittaa melupäästön enimmäisarvon.

4 §
Ympäristöministeriön ja työministeriön ohjeet

Ympäristöministeriö voi antaa ohjeita tämän päätöksen täytäntöönpanosta ja valvonnasta lukuunottamatta käyttäjän paikalla vallitsevaa äänenpainetasoa, josta ohjeet voi antaa työministeriö.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1992

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Ylitarkastaja
Antero Honkasalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.