994/1992

Annettu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1992

Valtioneuvoston päätös rakennuskoneiden ja -laitteiden melupäästöjen rajoittamisesta ja määrittämisestä

Valtioneuvosto on 3 päivänä huhtikuuta 1987 annetun meluntorjuntalain (382/87) 9 §:n ja 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 47 §:n nojalla ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Määräykset päästöjen rajoittamisesta

Valmistettavien ja maahantuotavien rakennuskoneiden ja -laitteiden A-painotetut äänitehotasot desibeleinä saavat vertailuäänitehoon, 1 pikowattiin, verrattuina olla enintään seuraavat:


                   Äänitehotaso
                     enintään
                     dBA/ 1 pW
Kompressorit
Nimellisilmavirta   Q < 10 m3/min      100
     10 m3/min < Q < 30 m3/min      102
           Q > 30 m3/min      104
Torninosturit
Nostomekanismi                 100
Generaattori
Sähköteho       P < 2 kVA        102
           P > 2 kVA        100
Nostomekanismin ja
generaattorin yhdistelmä suurempi enimmäisarvoista
Hitsausgeneraattorit
Suurin nimellis-
hitsausvirta       < 200 A        101
             > 200 A        100
Generaattorit
Sähköteho       P < 2 kVA        102
            P > 2 kVA        100
Käsinkannateltavat
konekäyttöiset betoni-
murskaimet- ja kivihakut
Laitteen massa     m < 20 kg        108
        20 kg < m < 35 kg        111
            m > 35 kg        114
laitteet, joissa on kiinteä polttomoottori   114
Maansiirtokoneet
Nettoteho   P < 70 kW           106
    70 kW < P < 160 kW           108
   160 kW < P < 350 kW
- Hydrauli- ja köysikäyttöiset kaivukoneet   112
- Puskutraktorit, kuormaajat ja kaivuri-
 kuormaajat                  113
Nettoteho   P > 350 kW           118

Maansiirtokoneiden nettoteho määritellään Euroopan yhteisöjen direktiivin (80/1269/ETY) mukaisesti.

Valmistettavien ja maahantuotavien torninostureiden käyttäjän paikan A-painotettu äänenpainetaso desibeleinä saa vertailuäänenpaineeseen 20 µPa verrattuna olla enintään 80 dB.

2 §
Melupäästön määritys ja melumerkintä

Rakennuskoneiden melupäästöjen määrittämisessä noudatetaan Euroopan yhteisöjen direktiiviä (79/113/ETY) sekä sen muutoksia (85/405/ETY) ja (81/1051/ETY).

Kompressorien melupäästöt määritetään ja todennetaan Euroopan yhteisöjen direktiivin (84/533/ETY) ja sen muutoksen (85/406 ETY), torninosturien direktiivin (84/534/ETY) ja sen muutoksen (87/405/ETY), hitsausgeneraattorien direktiivin (84/535/ ETY) ja sen muutoksen (85/407/ETY), generaattorien direktiivin (84/ 536/ETY) ja sen muutoksen (88/408/ETY), käsinkannateltavien konekäyttöisten betonimurskainten ja kivihakkujen direktiivin (84/ 537/ETY) ja sen muutoksen (85/409/ETY) sekä maansiirtokoneiden direktiivin (86/662/ETY) ja sen muutoksen (89/514/ETY) mukaisesti.

Rakennuskoneiden ja -laitteiden katsotaan täyttävän 1 §:n mukaiset vaatimukset, jos niihin on tehty asianomainen, edellä 2 momentissa mainitun direktiivin mukainen melumerkintä ja niistä on annettu direktiivin mukainen valmistajan vakuutus siitä, että kone tai laite täyttää 1 §:n määräykset ja on yhdenmukainen tyyppitarkastuksessa hyväksytyn laitteen kanssa.

3 §
Määritelmät

Rakennuskoneilla ja -laitteilla, kompressoreilla, torninostureilla, hitsausgeneraattoreilla, generaattoreilla, käsinkannateltavilla konekäyttöisillä betonimurskaimilla ja kivihakuilla sekä maansiirtokoneilla tarkoitetaan tässä päätöksessä 2 §:n 1 ja 2 momentissa mainituissa asianomaisissa direktiiveissä määriteltyjä koneita ja laitteita.

4 §
Ympäristöministeriön ja työministeriön ohjeet

Ympäristöministeriö voi antaa ohjeita tämän päätöksen täytäntöönpanosta ja valvonnasta lukuunottamatta käyttäjän paikalla vallitsevaa äänenpainetasoa, josta ohjeet voi antaa työministeriö.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1992

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Ylitarkastaja
Antero Honkasalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.