935/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992

Asetus tuotevastuuseen sovellettavaa lakia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Haagissa 2 päivänä lokakuuta 1973 tehty yleissopimus tuotevastuuseen sovellettavasta laista, jonka eräät määräykset on hyväksytty 5 päivänä kesäkuuta 1992 annetulla lailla (934/92) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 5 päivänä kesäkuuta 1992 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Alankomaiden ulkoasiainministeriön huostaan 10 päivänä elokuuta 1992, tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1992 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tuotevastuuseen sovellettavaa lakia koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta 5 päivänä kesäkuuta 1992 annettu laki (934/92) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä marraskuuta 1992.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 91/92)

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.