934/1992

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1992

Laki tuotevastuuseen sovellettavaa lakia koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Haagissa 2 päivänä lokakuuta 1973 tehdyn tuotevastuuseen sovellettavaa lakia koskevan yleissopimuksen määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan myös vahinkoa kärsineen ja tälle tuotteen omistus- tai käyttöoikeuden luovuttaneen henkilön välillä silloin, kun korvausvaatimus ei perustu heidän väliseensä sopimussuhteeseen.

3 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Lakia sovelletaan, jos

1) se, jolta korvausta vaaditaan, on laskenut vahinkoa aiheuttaneen tuotteen liikkeelle tämän lain voimaantulon jälkeen, tai

2) korvausvaatimuksen perustuessa muuhun kuin tuotteen liikkeelle laskemiseen, se suoritus tai toiminta, jonka perusteella korvausta vaaditaan, on päättynyt ja vahinko ilmennyt tämän lain voimaantulon jälkeen.

HE 22/92
TaVM 19/92

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.