904/1992

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1992

Asetus maahan tilapäistä käyttöä varten tuotujen moottoriajoneuvojen liikennevakuutukseen liittyvistä tullilaitoksen tehtävistä

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tulliviranomaisen tehtävänä on huolehtia, että henkilöllä, joka muualta kuin Norjasta tai Ruotsista tuo maahan tilapäistä käyttöä varten moottoriajoneuvon, on mukanaan Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa voimassa oleva kansainvälinen liikennevakuutuskortti tai liikennevakuutusta koskeva rajavakuutuskortti. Sanottuja vakuutuskortteja ei kuitenkaan vaadita, jos moottoriajoneuvo on rekisteröity Suomessa, Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa tai siihen kuuluvissa Alderneyssä, Guernseyssä, Man-saarella tai Jerseyssä taikka Italiassa, Itävallassa, Liechtensteinissa, Luxemburgissa, Monacossa, Norjassa, Portugalissa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, San Marinossa, Sveitsissä, Tanskassa (mukaan luettuina Färsaaret), Tsekkoslovakiassa, Unkarissa tai Vatikaanissa.

Mitä 1 momentissa on sanottu, koskee myös rekisteröimätöntä mopoa tai vastaavaa kevyttä kaksipyöräistä moottoriajoneuvoa, jonka omistajan tai haltijan kotipaikka on muussa kuin 1 momentissa mainitussa valtiossa.

Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitetun moottoriajoneuvon maahantuojalla ei ole liikennevakuutuskorttia tai rajavakuutusta, on tulliviranomaisen tulliselvityksen yhteydessä perittävä rajavakuutusta koskeva vakuutusmaksu siltä ajalta, jona ajoneuvoa on tarkoitus käyttää Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa sekä annettava maahantuojalle Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa voimassa oleva rajavakuutuskortti.

Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettu moottoriajoneuvo tuodaan maahan Norjasta tai Ruotsista, ajoneuvo saadaan tulliselvittää rajavakuutusta vaatimatta.

2 §

Kun 1 §:ssä tarkoitettu moottoriajoneuvo, jonka maahantuojalla on rajavakuutus, viedään maasta muualle kuin Norjaan tai Ruotsiin, tulliviranomaisen on vaadittava selvitys siitä, että rajavakuutuksen vakuutusmaksu on suoritettu koko siltä ajalta, jonka ajoneuvo on ollut Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Jollei tällaista selvitystä voida esittää, on puuttuva maksu perittävä.

Kun 1 §:ssä tarkoitetun moottoriajoneuvon maahantuojalla on ollut kansainvälinen liikennevakuutuskortti, jonka voimassaoloaika on päättynyt ajoneuvon ollessa Suomessa, Norjassa tai Ruotsissa, ja ajoneuvo viedään maasta muualle kuin Norjaan tai Ruotsiin, tulliviranomaisen tulee tarkastaa, että maahantuojalla on rajavakuutuskortti kansainvälisen liikennevakuutuskortin päättymisen jälkeiseltä ajalta, tai periä tältä ajalta rajavakuutusmaksu.

3 §

Edellä 1 §:n 1 momentissa mainitussa valtiossa rekisteröity moottoriajoneuvo saadaan tuoda maahan tilapäistä käyttöä varten rajavakuutusta vaatimatta.

Rekisteröimätön mopo tai vastaava kevyt kaksipyöräinen moottoriajoneuvo saadaan tuoda maahan rajavakuutusta vaatimatta, jos ajoneuvon omistajan tai haltijan kotipaikka on 1 §:n 1 momentissa mainitussa valtiossa.

4 §

Moottoriajoneuvona pidetään tätä asetusta sovellettaessa sellaista kulkuvälinettä, työkonetta tai kulkuneuvoa, joka liikennevakuutuslain (279/59) mukaan on moottoriajoneuvo.

5 §

Tulliviranomaisen on tilitettävä perimänsä rajavakuutusmaksut liikennevakuutusyhdistykselle.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1992.

Asetuksella kumotaan 10 päivänä toukokuuta 1974 annettu asetus (355/74) tullilaitoksen tehtävistä maahan tilapäistä käyttöä varten tuodun moottoriajoneuvon liikennevakuutuksessa siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.