891/1992

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1992

Valtioneuvoston päätös halonien käytön rajoittamisesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 9 a §:n ja 31 päivänä elokuuta 1978 annetun jätehuoltolain (673/78) 22 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa (749/89) ja jälkimmäinen 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (48/89):

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan haloneihin, joilla tässä päätöksessä tarkoitetaan bromiklooridifluorimetaania (CF2BrCl eli haloni 1211), bromitrifluorimetaania (CF3Br eli haloni 1301) ja dibromitetrafluorietaania (C2F4Br2 eli haloni 2402).

2 §
Halonien käytön rajoitukset käsisammuttimissa ja siirrettävissä alkusammutuslaitteissa

Haloneita sisältävien käsisammuttimien valmistus, maahantuonti ja myynti sekä käsisammuttimien uudelleen täyttö halonein on kielletty 1 päivästä tammikuuta 1993.

Halonien käyttö käsisammuttimissa on kielletty 1 päivästä tammikuuta 1997.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentin määräyksiä sovelletaan myös siirrettäviin alkusammutuslaitteisiin.

3 §
Halonien käytön rajoitukset kiinteissä sammutuslaitteistoissa

Halonien käyttö uusissa käyttöönotettavissa kiinteissä sammutuslaitteistoissa on kielletty 1 päivästä tammikuuta 1993.

Halonien käyttö kiinteissä sammutuslaitteistoissa on kielletty 1 päivästä tammikuuta 2000.

Kiinteiden sammutuslaitteistojen toimivuutta ei saa kokeilla siten, että haloneja pääsee ilmaan.

4 §
Halonien käytön rajoitukset muissa tuotteissa

Muiden kuin 2 ja 3 §:ssä tarkoitettujen haloneja sisältävien tuotteiden valmistus, maahantuonti ja myynti on kielletty 1 päivästä tammikuuta 1993.

5 §
Poikkeukset käytön rajoituksista

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut rajoitukset eivät koske sellaisia käsisammuttimia eivätkä sellaisia kiinteitä sammutuslaitoksia, joita käytetään ilma-aluksissa ja vedenalaisissa aluksissa.

Rajoitukset eivät myöskään koske palolaitosten alkusammutukseen käyttämiä, henkilöturvallisuuden takaamiseksi välttämättömiä käsisammuttimia.

Rajoitukset eivät myöskään koske halonien käyttöä maan hallinnon johtamisen ja turvallisuuden kannalta välttämättömissä, miehitetyissä johto-, viesti- ja tietokonekeskuksissa eikä puolustusvoimien miehitetyissä viesti- ja johtokeskuksissa, taisteluajoneuvoissa ja -aluksissa.

6 §
Käytöstä poistetut halonit

Käytöstä poistettavissa käsisammuttimissa, siirrettävissä alkusammutuslaitteissa ja kiinteissä sammutuslaitteistoissa olevat halonit on otettava talteen ja toimitettava käsiteltäviksi ongelmajätteinä jätehuoltolaissa edellytetyllä tavalla.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1992.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1992

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Toimistopäällikkö
Seppo Sarkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.