881/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1992

Asetus valtion koulukodeista annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan valtion koulukodeista 13 päivänä lokakuuta 1978 annetun asetuksen (769/78) 1 §, sellaisena kuin se on 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (417/91), sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa, uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Valtion kasvatuslaitoksista ja niissä toimivien henkilöiden eläkeoikeuden perusteista annetun lain (293/22) 1 §:ssä tarkoitettuja valtion kasvatuslaitoksia ovat valtion koulukodit, joita jäljempänä sanotaan laitoksiksi.

2 §

Koulukodeissa voidaan järjestää lastensuojelulain mukaista avohuoltoa ja jälkihuoltoa sekä mielenterveyslaissa (1116/90) tarkoitettuja mielenterveyspalveluja lukuun ottamatta tahdosta riippumatonta hoitoa. Huoltoa ja hoitoa järjestettäessä on otettava huomioon, mitä lastensuojelulain 10, 14 ja 34 §:ssä ja lastensuojeluasetuksen 5 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1992.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.