860/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1992

Valtioneuvoston päätös opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/92) 26 §:n 1 momentin ja 41 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 28 päivänä elokuuta 1992 annetun asetuksen (820/92) 15 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Peruskoulun, peruskoulua korvaavan koulun, lukion, iltalukion, ammatillisen oppilaitoksen, kansalaisopiston, musiikkioppilaitoksen ja kirjaston perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) 26 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 2 miljoonaa markkaa.

Ammatillisen oppilaitoksen laitehankintaa sekä kirjastoauton ja -veneen hankintaa pidetään perustamishankkeena, jos hankinnasta aiheutuvat arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 500 000 markkaa.

2 §

Nuorisotyölaissa (1068/85) tarkoitettujen nuorisotilojen, liikuntalaissa (984/79) tarkoitettujen liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen, kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (728/92) tarkoitettujen kulttuuritoimintaa varten tarvittavien tilojen, museolaissa (729/92) tarkoitetun museon sekä teatteri- ja orkesterilaissa (730/92) tarkoitetun teatterin ja orkesterin perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 500 000 markkaa.

3 §

Opetusministeriö on valtionapuviranomainen opetus- ja kulttuuritoimien rahoituksesta annetussa laissa tarkoitettuja käyttökustannuksia ja perustamishankkeita koskevissa asioissa. Läänin liikuntalautakunta on kuitenkin valtionapuviranomainen sellaisissa liikuntalaissa tarkoitettuja liikuntapaikkoja ja niihin liittyviä vapaa-aikatiloja koskevissa perustamishankkeissa, joiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat enintään 2 miljoonaa markkaa.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1992

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Kansliapäällikkö
Jaakko Numminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.