856/1992

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1992

Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on päättänyt

muuttaa ajokorttiasetuksen soveltamisesta 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun liikenneministeriön päätöksen (846/90) 2 §:n 1 momentin 2) kohdan ja 3 §:n 3 momentin ja

lisätä päätökseen uuden 2 a §:n seuraavasti:

2 §
Ajo-opetuksen määrä

Oppilaalle on annettava ajo-opetusta liikenteessä:


2) B- tai C-luokkaa varten vähintään 28 ajokertaa tai, milloin opetus sisältää 2 a §:ssä tarkoitetun pimeällä ajamisen opetuksen, vähintään 30 ajokertaa.


2 a §
Pimeällä ajamisen opetus

Kuljettajaopetukseen on sisällytettävä pimeällä ajamisen opetus siihen soveltuvana vuodenaikana kuljettajaopetuksen ensimmäisen vaiheen yhteydessä tai, mikäli se ei ole mahdollista, toisen vaiheen yhteydessä. Opetukseen on sisällytettävä teoriaopetusta vähintään yksi tunti ja ajo-opetusta vähintään kaksi ajokertaa. Opetus on annettava mahdollisuuksien mukaan yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella.

3 §
Ajo-opetuksen antaminen

Ajo-opetukseen on sisällytettävä maantieajoa taajaman ulkopuolella vähintään kuusi ajokertaa, jos ajo-opetuksen vähimmäismäärä on 28 tai 30 ajokertaa. C-luokkaa varten on annettava ajo-opetusta henkilöautolla kahdeksan ajokertaa, joista puolet on oltava maantieajoa. Moottoritiellä saa antaa ajo-opetusta vain oppilaalle, jonka voidaan katsoa kykenevän turvallisesti ja muuta liikennettä kohtuuttomasti haittaamatta kuljettamaan ajoneuvoa.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1992.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Toimistopäällikkö
Jarmo Hirsto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.