838/1992

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Asetus terveydenhoitoasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 3 päivänä helmikuuta 1967 annetun terveydenhoitoasetuksen (55/67) 70-73 § sekä 91 §:n 3 momentti ja 92 §:n 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 70 § muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1984 ja 1 päivänä maaliskuuta 1991 annetuilla asetuksilla (1002/84 ja 453/91), 71 § mainitussa 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa asetuksessa sekä 72 ja 73 §, 91 §:n 3 momentti ja 92 §:n 5 momentti mainitussa 1 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa asetuksessa, sekä

muutetaan 3 ja 16 §, 76 §:n 1 momentti sekä 105 §, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 1 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

3 §

Terveyslautakunta on velvollinen antamaan sosiaali- ja terveysministeriölle ja lääninhallitukselle tietoja kunnan terveydenhoito- ja sairaanhoito-oloista. Eläinlääkintähuoltoa koskevista asioista terveyslautakunnan on annettava tietoja maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintäosastolle ja lääninhallitukselle.

16 §

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa tarkempia terveydenhoidollisia määräyksiä asuin-, työ- ja kokoontumishuoneistojen kunnosta ja hoidosta.

76 §

Kaatopaikka sekä kiinteiden ja nestemäisten jätteiden käsittelylaitos on sijoitettava riittävän etäälle asutuksesta, taloustarkoituksiin käytettävän pohjaveden valuma-alueesta ja yleisesti käytetystä tiestä.


105 §

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä toimialaansa koskevissa asioissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintäosasto ja elintarvikevirasto antavat tarvittaessa tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.