826/1992

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Asetus työministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

kumotaan työministeriöstä 12 päivänä toukokuuta 1989 annetun asetuksen (437/89) 8 §, sellaisena kuin se on 17 päivänä toukokuuta 1991 annetussa asetuksessa (818/91), sekä

muutetaan 4 §:n 7 kohta, 9 §:n 2 kohta ja 28 §, sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 7 kohta 13 päivänä maaliskuuta 1992 annetussa asetuksessa (238/92), 9 §:n 2 kohta mainitussa 17 päivänä toukokuuta 1991 annetussa asetuksessa ja 28 § osittain muutettuna mainitulla 13 päivänä maaliskuuta 1992 annetulla asetuksella, seuraavasti:

4 §

Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


7) Kansainvälistä työjärjestöä ja osallistumista muuhun kansainväliseen yhteistyöhön, jollei asiasta toisin säädetä tai työjärjestyksessä toisin määrätä;


9 §

Työvoimapalveluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


2) työvoiman ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden edistämistä, siirtolaisuusasioiden yhteensovittamista sekä ministeriölle kuuluvaa ulkomaanharjoittelua;


28 §

Työnvälitystä, ammatinvalinnanohjausta ja työvoiman vuokrausta koskevat asiat ratkaisee työnvälitystä ja ammatinvalinnanohjausta koskevia asioita työjärjestyksessä hoitamaan määrätyn toimintayksikön päällikkö.

Työvoimapalveluosastolle kuuluvat työvoiman kehittämistä ja ylläpitoa koskevat asiat, lukuunottamatta määrärahojen ja koulutuspaikkojen alueellista jakoa koskevat asiat, ratkaisee työvoiman kehittämistä ja ylläpitoa koskevia asioita työjärjestyksessä hoitamaan määrätyn toimintayksikön päällikkö. Sanottu toimintayksikön päällikkö ratkaisee kuitenkin yksikölle osoitettujen työvoiman ammatillista koulutusta koskevien määrärahojen käytön.

Ulkomaan kansalaisten työ- ja elinkeinolupia koskevat asiat ratkaisee kansainvälisiä työvoimapalveluja työjärjestyksessä hoitamaan määrätyn toimintayksikön päällikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.