825/1992

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Asetus pakolais- ja siirtolaisuusasiainneuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan pakolais- ja siirtolaisuusasiainneuvottelukunnasta 5 päivänä joulukuuta 1991 annetun asetuksen (1391/91) 3 §:n 1 ja 2 momentti sekä 4 §:n 1 momentti seuraavasti:

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä muita jäseniä enintään 14. Viimeksi mainituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Valtioneuvosto määrää jäsenet ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö ja varapuheenjohtajina työministeriön ja sisäasiainministeriön kansliapäälliköt. Mainittujen ministeriöiden hallinnonaloilta on neuvottelukunnassa kultakin lisäksi yksi jäsen ja tämän varajäsen. Muiden jäsenten ja vastaavasti heidän varajäsenensä tulee edustaa ainakin ulkoasiainministeriön, opetusministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonaloja, keskeisiä työmarkkina- ja kunta-alan keskusjärjestöjä sekä Suomessa asuvien ulkomaalaisten järjestöjä.


4 §
Neuvottelukunnan työskentely

Neuvottelukunnalla on työjaosto, johon kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön, työministeriön, sisäasiainministeriön, opetusministeriön sekä ulkoasiainministeriön kansliapäälliköt sekä tarpeellinen määrä muita jäseniä. Neuvottelukunta voi asettaa muita jaostoja asioiden valmistelua varten. Jaostoon voi kuulua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia jäseniä.Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä syyskuuta 1992.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.