815/1992

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Asetus ilmansuojeluasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä lisätään 24 päivänä syyskuuta 1982 annettuun ilmansuojeluasetukseen (716/82) uusi 7 a § seuraavasti:

7 a §

Toiminnan harjoittajan, joka varastoi muita polttonesteitä kuin raskasta polttoöljyä, sekä toiminnan harjoittajan, joka varastoi muita haihtuvia orgaanisia kemikaaleja, on tehtävä ilmansuojelulain mukainen ilmoitus toiminnastaan tai sen olennaisesta muuttamisesta, jos toiminnan harjoittajan samassa toimipaikassa sijaitsevien varastosäiliöiden tilavuus on yhteensä yli 10 000 m3 tai jos säiliöt ovat varastoalueella, missä tällaisten säiliöiden tilavuus on yhteensä yli 50 000 m3.

Varastoaluella tarkoitetaan aluetta, missä on kaksi tai useampia edellä 1 momentissa tarkoitettuja varastoja, joiden käytössä on yhteisiä laitteistoja, liikennealueita, purkaus- ja lastauslaitureita tai niihin verrattavia järjestelyjä.

Sotilaskäyttöön ja rajavartiolaitoksen käyttöön liittyvästä kemikaalien varastoinnista sekä valtion varmuusvarastoista annetussa laissa (531/58) tarkoitetuista valtion varmuusvarastoista tehtyä ilmoitusta koskeviin tietoihin sovelletaan, mitä yleisten asiakirjojen julkisuudesta annetun lain (83/51) 9 §:ssä ja asetuksen sisältävä eräitä poikkeuksia yleisten asiakirjain julkisuudesta (650/51) 1 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Edellä 7 a §:ssä tarkoitetusta toiminnasta, joka on aloitettu tai jonka aloittamiseksi on ryhdytty olennaisiin toimiin ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja josta ei ole tehty ilmansuojelulain mukaista ilmoitusta ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on ilmoitus tehtävä 30 päivään syyskuuta 1993 mennessä.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.