808/1992

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 18 päivänä syyskuuta 1987 annetun asetuksen (759/87) 4 §:n 3 momentti seuraavasti:

4 §

Kuljetukset voi kunta järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/92) 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla taikka korvata jäljempänä 5 §:ssä tarkoitetulle henkilölle taksilla, invataksilla tai vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.