803/1992

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Asetus sosiaalihuoltoasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 29 päivänä kesäkuuta 1983 annetun sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 3, 13 ja 15 § seuraavasti:

3 §

Sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä huolehtivan monijäsenisen toimielimen on seurattava sosiaalihuollon toteutumista kunnassa sekä järjestettävä tarpeellista koulutus-, tutkimus- ja kokeilutoimintaa sosiaalihuollon toimintayksiköiden, toimintamuotojen ja menettelytapojen kehittämiseksi.

13 §

Sosiaalisilla syillä voidaan lapsiperheille, vammaisille ja vanhuksille järjestää lomanviettopalveluja ja tukea näiden lomanvieton järjestämistä.

15 §

Jos sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä huolehtiva monijäseninen toimielin on sosiaalihuoltolain 38 §:n mukaisesti perinyt ja nostanut henkilölle tulevia etuuksia, on toimielimen annettava henkilölle selvitys varojen käytöstä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.