793/1992

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen (473/63) 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (413/91), ja

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä tammikuuta 1966 annetulla asetuksella (30/66) ja mainitulla 22 päivänä helmikuuta 1991 annetulla asetuksella, uusi 5 momentti seuraavasti:

2 §

Suun ja hampaiden tutkimukseen ja hoitoon liittyvät hammaslääkärin samaan määräykseen perustuvat irrallisten kokoproteesien valmistus- ja huoltotoimenpiteet korvataan siten kuin erikseen säädetään, jos ne on suoritettu kahden vuoden kuluessa hammaslääkärin antamasta hoitomääräyksestä.

5 §

Sairausvakuutuslaissa tarkoitettuna asianmukaisena ammattikoulutuksen saaneena henkilönä pidetään sitä, jonka sosiaali- ja terveyshallitus on sairaanhoitajana, kätilönä, lääkintävoimistelijana, laboratorionhoitajana tai erikoishammasteknikkona merkinnyt terveydenhuoltohenkilöstöstä pitämäänsä luetteloon.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1992.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.