775/1992

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1992

Asetus terveydenhoitoasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

kumotaan 3 päivänä helmikuuta 1967 annetun terveydenhoitoasetuksen (55/67) 18 §:n 2 momentti ja 19 §,

sellaisina kuin ne ovat, 18 §:n 2 momentti 24 päivänä syyskuuta 1982 annetussa asetuksessa (717/82) ja 19 § 19 päivänä syyskuuta 1986 annetussa asetuksessa (691/86), sekä

muutetaan 20 § seuraavasti:

20 §

Rakennusvalvontaviranomaisen on ennen 17 §:ssä tarkoitetun tehtaan, laitoksen tai varaston rakennusluvan myöntämistä hankittava asianomaisen ympäristölupaviranomaisen lausunto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.