704/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen soveltamisesta 8 päivänä elokuuta 1990 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (683/90) 3 §:n 1 momentin 10 kohdan ja 4 §:n 1 momentin 8 kohdan seuraavasti:

3 §
Laajamittaisen ja keskisuuren teollisen käsittelyn lupahakemus

Laajamittaista ja keskisuurta teollista käsittelyä koskevan lupahakemuksen liitteenä tulee olla seuraavat selvitykset:


10) vaaran arviointia koskeva selvitys, josta ilmenee:

a) kemikaalien käsittelyyn liittyvät vaaralähteet, olosuhteet ja tilanteet, joissa onnettomuus on mahdollinen;

b) kuvaus tyypillisistä ja suurimmista mahdollisista vaaratilanteista, niiden seurauksista laitoksen sisällä ja vaikutuksista laitoksen ulkopuolelle sekä niihin johtavista virhetoiminnoista, laitteiden vikaantumisesta ja vaurioista; sekä

c) miten vaaratilanteiden ehkäisemiseen laitoksen normaalikäytön ja korjaus- ja huoltotöiden sekä erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä varaudutaan;


4 §
Laajamittaisen varastoinnin lupahakemus ja keskisuuren varastoinnin ilmoitus

Laajamittaista varastointia koskevan lupahakemuksen ja keskisuurta varastointia koskevan ilmoituksen liitteenä tulee olla seuraavat selvitykset:


8) vaaran arviointia koskeva selvitys, josta ilmenee:

a) kemikaalien varastointiin liittyvät vaaralähteet, olosuhteet ja tilanteet, joissa onnettomuus on mahdollinen;

b) kuvaus tyypillisistä ja suurimmista mahdollisista vaaratilanteista, niiden seurauksista varastoalueen sisällä ja vaikutuksista varastoalueen ulkopuolelle sekä niihin johtavista virhetoiminnoista, laitteiden vikaantumisesta ja vaurioista; sekä

c) miten vaaratilanteiden ehkäisemiseen varaston normaalikäytön ja korjaus- ja huoltotöiden sekä erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä varaudutaan;Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Ministeri
Pertti Salolainen

Ylitarkastaja
Tapani Koivumäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.