692/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Laki kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja-avustuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (560/75) 3 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1275/88), seuraavasti:

3 §

Kunnalle suoritetaan palo- ja pelastustoimesta annetussa laissa tarkoitetusta palo- ja pelastustoimesta aiheutuviin käyttökustannuksiin, lukuun ottamatta lain 39 §:ssä säädettyjä korvauksia, valtionosuutta siten kuin kuntien valtionosuuslaissa (688/92) säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 214/92
HaVM 5/92

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.