680/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä muutetaan eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetun asetuksen (228/89) 1 §:n 11 kohta, sellaisena kuin se on 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa asetuksessa (577/91), ja 3 § seuraavasti:

1 §

Seuraavat virat voidaan sen estämättä, mitä niiden perustamisesta annetuissa asetuksissa tai muissa asetuksissa on säädetty, täyttää toistaiseksi tai määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan:


11) työministeriön kansliapäällikön ja palkkausluokkaan S 31 kuuluva neuvottelevan virkamiehen sopimuspalkkaiset virat ja kehittämispäällikön peruspalkkainen virka, sekä työsuojeluhallituksen pääjohtajan ja ylijohtajan sopimuspalkkaiset virat;


3 §

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin johtajan sopimuspalkkainen virka täytetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen johtajan sopimuspalkkainen virka enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan ja turvapaikkalautakunnan puheenjohtajan peruspalkkainen virka viideksi vuodeksi kerrallaan.


Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä elokuuta 1992.

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.