635/1992

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1927 hyväksytyn eduskunnan työjärjestyksen 3 §, 33 §:n 2 momentti sekä 36 §:n 1-4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3 § osittain muutettuna 18 päivänä helmikuuta 1983 tehdyllä eduskunnan päätöksellä (377/83), 33 §:n 2 momentti ja 36 §:n 4 momentti 29 päivänä maaliskuuta 1989 tehdyssä eduskunnan päätöksessä (298/89) sekä 36 §:n 1-3 momentti mainitussa 18 päivänä helmikuuta 1983 tehdyssä eduskunnan päätöksessä, seuraavasti:

3 §

Edustaja, joka ei ole vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä osallistunut valtiopäiväjärjestyksen 25 §:n 1 momentissa mainittuun nimenhuutoon, tulee esittää tarkastettu valtakirjansa ikäpuhemiehelle tai puhemiehelle, jonka on tehtävä tästä ilmoitus eduskunnalle. Edustaja ei saa ryhtyä hoitamaan edustajantointaan, ennen kuin hän on esittänyt valtakirjansa ikäpuhemiehelle tai puhemiehelle.

33 §

Edustaja, joka ei saavu täysistuntoon 15 minuutin kuluessa nimenhuudon jälkeen, merkitään pöytäkirjaan poissa olevaksi. Edustaja, joka saapuu täysistuntoon tätä myöhemmin, merkitään pöytäkirjaan läsnä olevaksi siitä alkaen, kun hän ilmoittautuu puhemiehelle nimenhuutopainiketta käyttäen tai antamalla nimilappunsa.


36 §

Edustaja voi etukäteen pyytää puheenvuoron jonkin päiväjärjestykseen otetun asian yleiskeskusteluun jättämällä aikaisintaan kolme tuntia ennen istunnon alkamista henkilökohtaisesti nimilappunsa keskuskansliaan vanhemmalle edusdkuntasihteerille tai hänen tehtäviään hoitavalle.

Täysistunnossa edustaja voi pyytää puheenvuoron päiväjärjestyksen mukaan myöhemmin käsuttelyyn otettavaan asiaan antamalla nimilappunsa eduskunnan notaarille (kirjallinen pyyntö). Täysistunnossa edustaja voi pyytää puheenvuoron kulloinkin käsiteltävävä olevaan päiväjärjestyksen asiaan puheenvuoropainiketta käyttäen (koneellinen pyyntö) tai, jos puhemies niin määrää, kirjallisesti tai suullisesti paikaltaan seisomaan nousten (suullinen pyyntö). Toisen puhuessa ei puheenvuoroa saa pyytää suullisesti. Jos puheenvuoroja pyydetään yhtä aikaa, puhemies määrää puhumisjärjestyksen.

Edustaja voi pyytää vastauspuheenvuoron suullisesti paikaltaan seisomaan nousten ta, jos puhemies niin määrää, vastauspuheenvuoropainiketta käyttäen. Toisen puhuessa ei vastauspuheenvuoroa saa pyytää suullisesti. Puhemies voi harkintansa mukaan ja määräämässään järjestyksessä oikeuttaa edustajan käyttämään paikaltaan enintään kaksi minuuttia kestävän vastauspuheenvuoron ennen aikaisemmin pyydettyjä puheenvuoroja ja vastauspuheenvuoroja. Vastauspuheenvuorossa ei saa esittää muuta kuin selvityksiä tai oikaisuja toisen puheenvuoron tai vastauspuheenvuoron johdosta tai vastineen siinä esitettyyn väitteeseen.

Edustaja voi peruuttaa pyytämänsä puheenvuoron tai vastauspuheenvuoron koneellisesti tai ilmoittamalla peruuttamisesta notaarille.Nämä työjärjestyksen muutokset tulevat voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1992

Eduskunnan puolesta:


Ilkka Suominen puhemies


Seppo Tiitinen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.