613/1992

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Asetus koti- ja laitostalousoppilaitoksista annetun asetuksen 21 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan koti- ja laitostalousoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (494/87) 21 §, sellaisena kuin se on 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa (153/91), seuraavasti:

21 §

Ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 20 a §:ssä tarkoitettuun muussa oppilaitoksessa järjestettävään opetukseen osallistuvan opiskelijan viikoittainen työmäärä voi poiketa siitä, mitä tässä asetuksessa säädetään. Samanaikaisesti lukion oppimäärää suorittavan ammatillisen oppilaitoksen opiskelijan henkilökohtainen koulutusaika voi poiketa siitä, mitä ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa säädetään tai sen nojalla määrätään.

Muussa oppilaitoksessa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä yhden tai useamman oppimäärän tai kurssin suoritukseksi, mikäli opinnot tavoitteiltaan vastaavat korvattavia ammatillisen oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Tarvittaessa opiskelijalta voidaan edellyttää lisäsuorituksia. Rehtori tai hänen määräämänsä viran tai toimen haltija päättää opintojen hyväksymisestä ja mahdollisesti vaadittavista lisäsuorituksista. Päätös opintojen hyväksymisestä tulee pyynnöstä tehdä ennen kuin opiskelija aloittaa opinnot toisessa oppilaitoksessa.

Muussa oppilaitoksessa suoritettujen korvaavien opintojen arvosanat merkitään opiskelijalle annettavaan todistukseen. Opiskelijaksi ottamisen jälkeen suoritettujen ammatillisen oppilaitoksen opintoja täydentävien opintojen arvosanat merkitään, mikäli opiskelija sitä pyytää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992.

Tämän asetuksen voimaan tullessa opetushallituksessa hyväksyttävinä olevat oppikirjat käsitellään tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.