587/1992

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1992

Opetusministeriön päätös lunastuksesta, joka suoritetaan kirkonkirjoista ja seurakunnan muista asiakirjoista annettavista virkatodistuksista ja otteista

Opetusministeriö on kirkkohallituksen esityksestä kirkkolain 127 §:n 3 momentin (392/90) nojalla määrännyt kirkonkirjoista ja seurakunnan muista asiakirjoista annettavista virkatodistuksista ja otteista suoritettavasta lunastuksesta. Seurakunnalla on oikeus periä lunastukseen kuuluvina kuluina virkatodistuksen ja otteen laatimisesta aiheutuva kustannus sekä tietoja postitse lähetettäessä aiheutuvat postikulut, lähetysmaksu ja suorituksen vastaanottavan pankin mahdollisesti perimät kustannukset.

Virkatodistuksen ja otteen laatimisesta aiheutuvina kustannuksina suoritetaan:


Virkatodistus, johon on merkitty
yhtä henkilöä, tämän aviopuolisoa,
vanhempia ja lapsia koskevia tietoja       7 mk
sekä jokaiselta näiden lisäksi
merkittävältä sukupolvelta            7 mk
Muu todistus tai kirkkoherran-
virastolle toimitettuun asiakirjaan
merkitty tieto                  7 mk/henkilö
Väestökirjalain 11 §:n 2 momentin
(141/69) perusteella tieteellistä
tutkimusta ja muuta siihen
verrattavaa tarkoitusta varten
luovutetut tiedot                2 mk/yksikkö

Edellä mainituista kustannuksista määrätty lunastus merkitään toimituskirjaan.

Yksikkö sisältää ne tiedot tai osan niistä tiedoista, jotka väestökirja-asetuksen 7 §:n nojalla (198/70; 694/77 ja 850/83) yhdestä henkilöstä merkitään kirkonkirjaan.

Pöytäkirjanotteesta päätöksineen tai ilman päätöstä tai jäljennöksestä ja sen oikeaksi todistamisesta, minkälaisesta asiakirjasta tahansa, suoritetaan sama lunastus kuin on säädetty alioikeuksien toimituskirjoista.

Sukuselvityksestä sukututkimusta varten on asianomaisen suoritettava korvaus kirkkohallituksen vahvistaman tuntipalkkion mukaan.

Milloin kirkkoherranvirasto lähettää pyydetyt tiedot postitse se on oikeutettu edellä mainittujen kustannusten lisäksi perimään kulloinkin voimassa olevan postimaksun, lähetysmaksuna 3 markkaa sekä suorituksen vastaanottavan pankin mahdollisesti perimän tilillevienti- tai kirjaamismaksun.

Lunastusta ei suoriteta

muuttokirjasta;

eikä todistuksesta

jonka julkinen viranomainen pyytää virkansa puolesta;

joka annetaan tiettävästi varattomalle henkilölle; tai

joka annetaan avioliiton esteiden tutkimista varten ja vihkimisen suorittamisesta.

Lunastusta ei myöskään suoriteta todistuksesta, joka tarvitaan:

koulunkäyntiä tai opintoja varten;

lapsen tai nuoren henkilön ottamiseen työhön;

eläkkeen, elinkoron tahi apurahan hakemiseen ja nostamiseen, henki-, pääoma- tai elinkorkovakuutuksen hakemiseen ja vakuutussumman nostamiseen yleisistä varoista taikka yleisistä ja yksityisistä eläke- ja avustusrahastoista sekä vakuutuslaitoksista;

verovalitukseen;

sairaalaan tai hoitolaitokseen ottamista varten;

asevelvollisuutta, asevelvollisen työlomaa ja avustusta asevelvollisen omaisille koskevissa asioissa; eikä

sairausvakuutusta, äitiysavustusta ynnä muuta sosiaaliturvaa koskevissa asioissa ja lapsilisälain mukaista lapsilisää varten.


Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 1992, ja sillä kumotaan valtioneuvoston 11 päivänä joulukuuta 1975 antama päätös (957/75).

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1992

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Vanhempi hallitussihteeri
Marjatta Lehtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.