547/1992

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Asetus työministeriöstä annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työministeriöstä 12 päivänä toukokuuta 1989 annetun asetuksen (437/89) 12 §:n 2 ja 3 momentti,

näistä 12 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 17 päivänä toukokuuta 1991 annetussa asetuksessa (818/91) seuraavasti:

12 §

Neuvostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 14 muuta jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet sekä varajäsenet nimeää valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäseninä ja heidän varajäseninään tulee olla tasapuolisesti eri työmarkkinaosapuolien nimeämiä henkilöitä.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, määrää työministeriö saman viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen tai varajäsenen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.