527/1992

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1992

Valtioneuvoston päätös teollisuustulli- ja tuontimaksuetujen myöntämisestä

Valtioneuvosto on 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun tullitariffilain (660/87) 4 §:n ja 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun tuontimaksulain (1088/77) 2 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa laissa (662/87), valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Tullitariffilain liitteenä olevassa teollisuustulliluettelossa tai tuontimaksulain liitteenä olevassa teollisuusetuluettelossa määriteltyihin teollisiin tarkoituksiin käytettäville tavaroille voidaan myöntää mainittujen luettelojen mukainen teollisuustulli tai tuontimaksu noudattaen, mitä tulliverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (479/92) 22 §:ssä sekä tulliverolain täytäntöönpanosta annetun asetuksen (511/92) 9-11 §:ssä säädetään vienti- ja alusrakennusedun myöntämismenettelystä ja käytön selvittämisestä.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992. Sitä sovelletaan noudattaen soveltuvin osin, mitä tulliverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä tulliverolain täytäntöönpanosta annetun asetuksen voimaantulosäännöksessä säädetään.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1992

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vanhempi hallitussihteeri
Sakari Alasalmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.