506/1992

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1992

Laki maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

lisätään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annettuun lakiin (157/74) uusi 3 a § seuraavasti:

3 a §

Asetuksella voidaan tavaroiden tai niiden valmistuksessa ja käytössä tarvittavien palvelujen vientiä rajoittaa:

1) ulkomailta peräisin olevien tavaroiden, palvelujen ja teollisuuden toiminnalle välttämättömien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden saatavuuden varmistamiseksi; tai

2) kun tavara tai palvelu on tuotu Suomeen jälleenvientirajoituksin tai -kielloin.

Valtioneuvosto voi määrätä, mihin maihin 1 momentissa tarkoitettuja rajoituksia ei sovelleta.

Lisenssivirasto voi antaa yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, miltä osin 1 momentissa säädetyllä tavalla asetuksessa mainitut tuoteryhmät kuuluvat samassa momentissa tarkoitettujen rajoitusten piiriin. Lisenssivirasto voi velvoittaa lisenssin hakijan antamaan selvityksen tavaran tai palvelun lopullisesta käyttäjästä. Selvityksenä pidetään viennin lopullisessa määrämaassa annettua asianmukaista todistusta (loppukäyttäjätodistus).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1992.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 16/92
TaVM 12/92

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa, Pääministeri
ESKO AHO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.