503/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Asetus lehtojensuojelualueista

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 1 §:n 2 ja 3 momentin sekä 2 §:n 2 momentin nojalla, niistä 1 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 28 päivänä elokuuta 1981 annetussa laissa (594/81):

1 §
Alueiden perustamistarkoitus

Suomessa harvinaisen, rehevän lehtoluonnon ja siihen liittyvien muiden luontotyyppien sekä niille ominaisten kasvi- ja eläinlajien säilyttämiseksi sekä ympäristötutkimusta varten ja luonnonharrastuksen edistämiseksi muodostetaan luonnonsuojelulain (71/23) mukaisiksi erityisiksi suojelualueiksi (lehtojensuojelualueiksi) jäljempänä 2 §:ssä luetellut alueet.

2 §
Alueiden rajaaminen

Lehtojensuojelualueita ovat:

1) Säpin alue, johon kuuluu noin 76 hehtaaria valtion omistamia alueita Luvian kunnassa (liite 1);

2) Nyynäisten alue, johon kuuluu noin 3 hehtaaria valtion omistamia alueita Lemun kunnassa (liite 2);

3) Tammimäen alue, johon kuuluu noin 3 hehtaaria valtion omistamia alueita Mietoisten kunnassa (liite 3);

4) Kurasmäen alue, johon kuuluu noin 2 hehtaaria valtion omistamia alueita Mynämäen kunnassa (liite 4);

5) Lenholmin alue, johon kuuluu noin 5 hehtaaria valtion omistamia alueita Paraisten kaupungissa (liite 5);

6) Muntin alue, johon kuuluu noin 0,5 hehtaaria valtion omistamia alueita Taivassalon kunnassa (liite 6);

7) Linnavuoren alue, johon kuuluu noin 4 hehtaaria valtion omistamia alueita Turun kaupungissa (liite 7);

8) Muhkurin alue, johon kuuluu noin 6 hehtaaria valtion omistamia alueita Turun kaupungissa (liite 8);

9) Kvarnbyn alue, johon kuuluu noin 10 hehtaaria valtion omistamia alueita Siuntion kunnassa (liite 9);

10) Solbölen ja Knopön alue, johon kuuluu noin 20 hehtaaria valtion omistamia alueita Tenholan kunnassa (liite 10);

11) Mustojan alue, johon kuuluu noin 10 hehtaaria valtion omistamia alueita Tuusulan kunnassa (liite 11);

12) Kontojan alue, johon kuuluu noin 3 hehtaaria valtion omistamia alueita Iitin kunnassa (liite 12);

13) Hiidensaaren alue, johon kuuluu noin 12 hehtaaria valtion omistamia alueita Iitin kunnassa (liite 13);

14) Untulanharjun alue, johon kuuluu noin 4 hehtaaria valtion omistamia alueita Lammin kunnassa (liite 14);

15) Ala-Jalkajärven alue, johon kuuluu noin 3 hehtaaria valtion omistamia alueita Oriveden kaupungissa (liite 15);

16) Heiskelän alue, johon kuuluu noin 6 hehtaaria valtion omistamia alueita Padasjoen kunnassa (liite 16);

17) Saukonsaaren alue, johon kuuluu noin 3 hehtaaria valtion omistamia alueita Punkaharjun kunnassa (liite 17);

18) Huosiaisniemen alue, johon kuuluu noin 30 hehtaaria valtion omistamia alueita Juankosken kunnassa (liite 18);

19) Huutavanholman alue, johon kuuluu noin 41 hehtaaria valtion omistamia alueita Nilsiän kunnassa (liite 19);

20) Kalkkikankaan alue, johon kuuluu noin 7 hehtaaria valtion omistamia alueita Alajärven kaupungissa (liite 20);

21) Huosianmaankallion alue, johon kuuluu noin 23 hehtaaria valtion omistamia alueita Vimpelin kunnassa (liite 21);

22) Sauviinmäen alue, johon kuuluu noin 4 hehtaaria valtion omistamia alueita Haapajärven kaupungissa (liite 22);

23) Lohijoen alue, johon kuuluu noin 10 hehtaaria valtion omistamia alueita Haapajärven kaupungissa (liite 23);

24) Kiukaankorvan alue, johon kuuluu noin 21 hehtaaria valtion omistamia alueita Kuusamon kunnassa (liite 24);

25) Liimanninkosken alue, johon kuuluu noin 45 hehtaaria valtion omistamia alueita Muhoksen kunnassa (liite 25);

26) Kuirivaaran alue johon kuuluu noin 45 hehtaaria valtion omistamia alueita Puolangan kunnassa (liite 26);

27) Niinikorven alue, johon kuuluu noin 2 hehtaaria valtion omistamia alueita Pyhäjärven kunnassa (liite 27);

28) Lohivaaran alue, johon kuuluu noin 11 hehtaaria valtion omistamia alueita Suomussalmen kunnassa (liite 28);

29) Portinvaaran alue, johon kuuluu noin 7 hehtaaria valtion omistamia alueita Suomussalmen kunnassa (liite 29);

30) Huurunvaaran alue, johon kuuluu noin 12 hehtaaria valtion omistamia alueita Suomussalmen kunnassa (liite 30);

31) Mätäsojan alue, johon kuuluu noin 16 hehtaaria valtion omistamia alueita Taivalkosken kunnassa (liite 31);

32) Luppokurun alue, johon kuuluu noin 10 hehtaaria valtion omistamia alueita Enontekiön kunnassa (liite 32);

33) Termislehdon alue, johon kuuluu noin 42 hehtaaria valtion omistamia alueita Enontekiön kunnassa (liite 33);

34) Saanan alue, johon kuuluu noin 76 hehtaaria valtion omistamia alueita Enontekiön kunnassa (liite 34);

35) Mustavaaran alue, johon kuuluu noin 32 hehtaaria valtion omistamia alueita Kittilän kunnassa (liite 35);

36) Lomajärven kurun alue, johon kuuluu noin 96 hehtaaria valtion omistamia alueita Kittilän kunnassa (liite 36);

37) Arabiankankaan alue, johon kuuluu noin 40 hehtaaria valtion omistamia alueita Kittilän kunnassa (liite 37);

38) Homevuotson alue, johon kuuluu noin 3 hehtaaria valtion omistamia alueita Kittilän kunnassa (liite 38);

39) Rovasen alue, johon kuuluu noin 2 hehtaaria valtion omistamia alueita Kittilän kunnassa (liite 39);

40) Varkaankurun alue, johon kuuluu noin 39 hehtaaria valtion omistamia alueita Kolarin kunnassa (liite 40);

41) Mustavuoman alue, johon kuuluu noin 46 hehtaaria valtion omistamia alueita Kolarin kunnassa (liite 41);

42) Madeojankuusikon alue, johon kuuluu noin 15 hehtaaria valtion omistamia alueita Muonion kunnassa (liite 42);

43) Kätkävaaran alue, johon kuuluu noin 25 hehtaaria valtion omistamia alueita Pelkosenniemen kunnassa (liite 43);

44) Nivatunturin alue, johon kuuluu noin 34 hehtaaria valtion omistamia alueita Pelkosenniemen kunnassa (liite 44);

45) Purnunlammen alue, johon kuuluu noin 10 hehtaaria valtion omistamia alueita Posion kunnassa (liite 45);

46) Korouoman alue johon kuuluu noin 67 hehtaaria valtion omistamia alueita Posion kunnassa (liite 46);

47) Suolijoen alue johon kuuluu noin 13 hehtaaria valtion omistamia alueita Rovaniemen maalaiskunnassa (liite 47);

48) Tuohilaen alue, johon kuuluu noin 20 hehtaaria valtion omistamia alueita Rovaniemen maalaiskunnassa (liite 48);

49) Narkauksen Kalkkimaan alue, johon kuuluu noin 76 hehtaaria valtion omistamia alueita Rovaniemen maalaiskunnassa (liite 49);

50) Kaihuanvaaran alue, johon kuuluu noin 10 hehtaaria valtion omistamia alueita Rovaniemen maalaiskunnassa (liite 50);

51) Ainijärven alue, johon kuuluu noin 65 hehtaaria valtion omistamia alueita Savukosken kunnassa (liite 51);

52) Tsieskuljoen alue, johon kuuluu noin 4 hehtaaria valtion omistamia alueita Utsjoen kunnassa (liite 52);

53) Palorompaan alue, johon kuuluu noin 68 hehtaaria valtion omistamia alueita Ylitornion kunnassa (liite 53).

Lehtojensuojelualueiden rajat on merkitty punaisella katkoviivalla tämän asetuksen liitteinä oleviin karttoihin.

3 §
Kiellot

Lehtojensuojelualueilla ei saa:

1) rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä;

2) ojittaa, ottaa maa-aineksia eikä muutoinkaan vahingoittaa maa- ja kallioperää;

3) ottaa taikka vahingoittaa puita, pensaita tai muita kasveja taikka niiden osia;

4) tappaa, pyydystää tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä tai hävittää niiden pesiä eikä pyydystää tai kerätä selkärangattomia eläimiä; eikä

5) leiriytyä tai tehdä avotulta.

Lehtojensuojelualueilla on kielletty muutkin toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueiden luonnonoloihin, maisemaan taikka eläin- tai kasvilajien säilymiseen.

4 §
Sallitut toimet

Lehtojensuojelualueilla saa niiden perustamistarkoitusta vaarantamatta:

1) rakentaa alueen hoitoa, valvontaa ja tutkimusta sekä yleisön opastamista ja alueeseen tutustumista varten tarpeellisia rakennuksia, rakennelmia ja polkuja;

2) poimia marjoja ja ruokasieniä;

3) laiduntaa poroja;

4) metsästää niillä lehtojensuojelualueilla, jotka sijaitsevat metsästyslain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa kunnissa;

5) kalastaa;

6) ryhtyä toimiin alueen kasvi- ja eläinlajiston ja lehtoekosysteemien säilyttämiseksi sekä alueen luontaisen kehityksen palauttamiseksi;

7) käyttää ja pitää kunnossa teitä, polkuja, rakennuksia ja rakennelmia sekä sähkö- ja puhelinlinjoja;

8) ryhtyä pelastuspalvelun ja palontorjunnan vaatimiin toimiin; seka

9) kartoittaa ja tehdä maanmittaustöitä.

5 §
Luonnonsuojelu viranomaisen luvalla sallitut toimet

Lehtojensuojelualueilla saa alueen perustamistarkoitusta vaarantamatta sen viranomaisen luvalla, jonka hallinnassa alue on:

1) tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta taikka opetusta varten tappaa tai pyydystää eläimiä ja vähäisessä määrin kerätä kasveja ja niiden osia, eläinten pesiä sekä kivennäisnäytteitä;

2) vähentää kasvi- tai eläinlajin yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muuten vahingolliseksi;

3) kerätä metsäpuiden käpyjä ja siemeniä sekä ottaa metsänjalostukseen tarvittavia kasvinosia;

4) tehdä geologisia tutkimuksia ja etsiä malmeja.

6 §
Hoito- ja käyttösuunnitelma

Nyynäisten, Tammimäen, Kurasmäen, Lenholmin, Muntin, Muhkurin, Kvarnbyn, Solbölen ja Knopön, Mustojan, Hiidensaaren, Untulanharjun. Heiskelän, Huosiaisniemen, Liimanninkosken, Niinikorven, Lohivaaran, Kätkävaaran ja Korouoman lehtojensuojelualueiden hoitoa ja käyttöä varten on laadittava hoito- ja käyttösuunnitelma. Muiden lehtojensuojelualueiden hoitoa ja käyttöä varten laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma tarvittaessa. Suunnitelman vahvistaa ympäristöministeriö.

7 §
Alueen liittäminen lehtojensuojelualueeseen

Jos lehtojensuojelualueeseen rajoittuva alue siirtyy valtion omistukseen, se voidaan liittää lehtojensuojelualueeseen ympäristöministeriön päätöksellä.

8 §
Rajojen määrääminen

Lehtojensuojelualueiden rajat muuta valtionmaata vastaan on määrättävä ja merkittävä maastoon maanmittaustoimituksessa, jossa on soveltuvin osin noudatettava, mitä jakolaissa (604/51) on säädetty rajankäynnistä.

Alueiden rajat on merkittävä siten, että maastoon sijoitetaan riittävä määrä suojelualuetta osoittavia tunnuskilpiä ja rajalinjoilla oleviin puihin tai muihin maamerkkeihin maalataan rajaa ilmaiseva merkki.

9 §
Erityisiä säännöksiä

Säännökset, joiden nojalla eräät toimet lehtojensuojelualueilla sallitaan, eivät perusta laajempaa oikeutta kuin asianomaisella muuten on.

Sellaisen yksityisen oikeuden käyttämisestä lehtojensuojelualueella, joka on saavutettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, noudatetaan, mitä luonnonsuojelulain 8 §:ssä on säädetty.

Ympäristöministeriö voi sallia muitakin kuin 4 ja 5 §:ssä mainittuja toimia, jotka ovat lehtojensuojelualueiden perustamistarkoituksen mukaisia ja joita niiden asianmukainen hoito tai käyttö edellyttää.

10 §
Lehtojensuojelualueiden hallinta

Muhkurin, Kvarnbyn, Solbölen ja Knopön, Mustojan, Saukonsaaren, Liimanninkosken, Saanan sekä Kaihuanvaaran lehtojensuojelualueet ovat metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa ja hoidossa. Muut lehtojensuojelualueet ovat metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa.

11 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

Ohjeet luonnonsuojelualueiden rajojen määräämisestä antaa maanmittaushallitus.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Kartta

LIITE 1, SÄPIN LEHTOJENSUOJELUALUE, Luvia 1141 05

Kartta

LIITE 2, NYYNÄISTEN LEHTOJENSUOJELUALUE, Lemu 1044 04

Kartta

LIITE 3, TAMMIMÄEN LEHTOJENSUOJELUALUE, Mietoinen 1044 02

Kartta

LIITE 4, KURASMÄEN LEHTOJENSUOJELUALUE, Mynämäki 1044 05

Kartta

LIITE 5, LENHOLMIN LEHTOJENSUOJELUALUE, Parainen 1043 07

Kartta

LIITE 6, MUNTIN LEHTOJENSUOJELUALUE, Taivassalo 1042 10

Kartta

LIITE 7, LINNAVUOREN LEHTOJENSUOJELUALUE, Turku 1043 11

Kartta

LIITE 8, MUHKURIN LEHTOJENSUOJELUALUE, Turku 1043 09

Kartta

LIITE 9, KVARNBYN LEHTOJENSUOJELUALUE, Siuntio 2032 06

Kartta

LIITE 10, SOLBÖLEN JA KNOPÖN LEHTOJENSUOJELUALUE, Tenhola 2012 07,10

Kartta

LIITE 11, MUSTOJAN LEHTOJENSUOJELUALUE, Tuusula 2043 06

Kartta

LIITE 12, KONTOJAN LEHTOJENSUOJELUALUE, Iitti 311 304

Kartta

LIITE 13, HIIDENSAAREN LEHTOJENSUOJELUALUE, Iitti 3 113 06

Kartta

LIITE 14, UNTULANHARJUN LEHTOJENSUOJELUALUE, Lammi 2134 04

Kartta

LIITE 15, ALA-JALKAJÄRVEN LEHTOJENSUOJELUALUE, Orivesi 2142 01

Kartta

LIITE 16, HEISKELÄN LEHTOJENSUOJELUALUE, Padasjoki 2143 10

Kartta

LIITE 17, SAUKONSAAREN LEHTOJENSUOJELUALUE, Punkaharju 4 122 07

Kartta

LIITE 18, HUOSIAISNIEMEN LEHTOJENSUOJELUALUE, Juankoski 3 334 07

Kartta

LIITE 19, HUUTAVANHOLMAN LEHTOJENSUOJELUALUE, Nilsiä 3 334 04, 05

Kartta

LIITE 20, KALKKIKANKAAN LEHTOJENSUOJELUALUE, Alajärvi 2331 03

Kartta

LIITE 21, HUOSIANMAANKALLION LEHTOJENSUOJELUALUE, Vimpeli 2331 03

Kartta

LIITE 22, SAUVIINMÄEN LEHTOJENSUOJELUALUE, Haapajärvi 2344 07

Kartta

LIITE 23, LOHIJOEN LEHTOJENSUOJELUALUE, Haapajärvi 2343 12

Kartta

LIITE 24, KIUKAANKORVAN LEHTOJENSUOJELUALUE, Kuusamo 4 613 07

Kartta

LIITE 25, LIIMANNINKOSKEN LEHTOJENSUOJELUALUE, Muhos 3 421 12, 3 423 03

Kartta

LIITE 26, KUIRIVAARAN LEHTOJENSUOJELUALUE, Puolanka 3 444 01, 02

Kartta

LIITE 27, NIINIKORVEN LEHTOJENSUOJELUALUE, Pyhäjärvi 3 321 07

Kartta

LIITE 28, LOHIVAARAN LEHTOJENSUOJELUALUE, Suomussalmi 3 533 05

Kartta

LIITE 29, PORTINVAARAN LEHTOJENSUOJELUALUE, Suomussalmi 4 513 02

Kartta

LIITE 30, HUURUNVAARAN LEHTOJENSUOJELUALUE, Suomussalmi 4 511 11

Kartta

LIITE 31, MÄTÄSOJAN LEHTOJENSUOJELUALUE, Taivalkoski 3 532 12

Kartta

LIITE 32, LUPPOKURUN LEHTOJENSUOJELUALUE, Enontekiö 2724 06

Kartta

LIITE 33, TERMISLEHDON LEHTOJENSUOJELUALUE, Enontekiö 2814 08

Kartta

LIITE 34, SAANAN LEHTOJENSUOJELUALUE, Enontekiö 1823 12

Kartta

LIITE 35, MUSTAVAARAN LEHTOJENSUOJELUALUE, Kittilä 2734 05, 08

Kartta

LIITE 36, LOMAJÄRVEN KURUN LEHTOJENSUOJELUALUE, Kittilä 3 712 08

Kartta

LIITE 37, ARABIANKANKAAN LEHTOJENSUOJELUALUE, Kittilä 2732 09, 3722 07

Kartta

LIITE 38, HOMEVUOTSON LEHTOJENSUOJELUALUE, Kittilä 3 721 09, 3 722 07

Kartta

LIITE 39, ROVASEN LEHTOJENSUOJELUALUE, Kittilä 2741 04

Kartta

LIITE 40, VARKAANKURUN LEHTOJENSUOJELUALUE, Kolari 2732 01, 02

Kartta

LIITE 41, MUSTAVUOMAN LEHTOJENSUOJELUALUE, Kolari 2732 01

Kartta

LIITE 42, MADEOJANKUUSIKON LEHTOJENSUOJELUALUE, Muonio 2723 11

Kartta

LIITE 43, KÄTKÄVAARAN LEHTOJENSUOJELUALUE, Pelkosenniemi 3 642 12

Kartta

LIITE 44, NIVATUNTURIN LEHTOJENSUOJELUALUE, Pelkosenniemi 3 731 10

Kartta

LIITE 45, PURNUNLAMMEN LEHTOJENSUOJELUALUE, Posio 3 544 05

Kartta

LIITE 46, KOROUOMAN LEHTOJENSUOJELUALUE, Posio 3 542 09, 3 631 07

Kartta

LIITE 47, SUOLIJOEN LEHTOJENSUOJELUALUE, Rovaniemen maalaiskunta 3 611 05

Kartta

LIITE 48, TUOHILAEN LEHTOJENSUOJELUALUE, Rovaniemen maalaiskunta 2633 06

Kartta

LIITE 49, NARKAUKSEN KALKKIMAAN LEHTOJENSUOJELUALUE , Rovaniemen maalaiskunta 3 613 02

Kartta

LIITE 50, KAIHUANVAARAN LEHTOJENSUOJELUALUE, Rovaniemen maalaiskunta 3 613 12

Kartta

LIITE 51, AINIJÄRVEN LEHTOJENSUOJELUALUE, Savukoski 4 714 06, 4 723 04

Kartta

LIITE 52, TSIESKULJOEN LEHTOJENSUOJELUALUE, Utsjoki 3 932 02

Kartta

LIITE 53, PALOROMPAAN LEHTOJENSUOJELUALUE, Ylitornio 2632 10

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.