499/1992

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1992

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lasten päivähoidosta perittävien maksujen perusteena olevasta 1. korvausluokan tulorajasta

Sosiaali- ja terveysministeriö on sosiaalipalveluista perittävistä maksuista 2 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen 14 §:n, sellaisena kuin se on 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa asetuksessa (552/91), nojalla päättänyt:

1 §

Maksua ei peritä lasten päivähoidosta, kun lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden huoltajiensa sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen (552/91) 11 §:ssä säädetyt tulot kuukaudessa jäävät alle 1. korvausluokan tulorajan.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettua maksun perusteena olevaa 1. korvausluokkaa määrättäessä otetaan tulojen lisäksi huomioon samassa taloudessa asuvien vanhempien, muiden huoltajien ja niiden alaikäisten lasten lukumäärä, joiden elatuksesta vanhempi tai muu huoltaja vastaa.

3 §

Maksun perusteena olevan 1. korvausluokan tulorajat ensimmäisessä ja toisessa kuntakalleusluokassa ovat seuraavat:


Henkilö-    Kalleus-    Kalleus-
määrä      luokka I    luokka II
        mk/kk     mk/kk
2        5 900     5 600 
3        7 500     7 100 
4        9 200     8 800 
5        11 200     10 500 
6        12 900     12 000 
7        14 400     13 700 
8        16 200     15 000
 

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kahdeksan, 1. korvausluokan tulorajaa korotetaan tuhannella markalla kustakin seuraavasta henkilöstä.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1992

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Vt. ylitarkastaja
Kari Ilmonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.