495/1992

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1992

Asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

lisätään 31 päivänä joulukuuta 1985 sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annettuun asetukseen (1117/85) uusi 9 a § seuraavasti:

9 a §

Tapaturmavirasto suorittaa 8 §:n mukaan määräytyviin kotipalveluihin ja asumispalveluihin sekä 9 §:n mukaan määräytyviin koti-, päivä- tai yösairaanhoitoon sekä avohoitona järjestettyyn lääkinnälliseen kuntoutukseen kohdistuvia menoja varten kunnalle tai kuntainliitolle vuosittain ennakkoa.

Ennakko perustuu kunnan tai kuntainliiton arvioon niistä kustannuksista, jotka sille aiheutuvat kyseisenä vuonna 1 momentissa mainittujen palvelujen antamisesta kunnassa asuville sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 30 prosenttia.

Kunnan tai kuntainliiton on vuosittain viimeistään joulukuun 31 päivänä toimitettava tapaturmavirastolle arvio seuraavaa vuotta koskevan ennakon määräämistä varten.

Kunnan tai kuntainliiton on toimitettava tapaturmavirastolle viimeistään tammikuun 31 päivänä selvitys edellisenä vuonna aiheutuneista kustannuksista. Ennakkona liikaa saamansa määrä kunnan tai kuntainliiton on palautettava tapaturmavirastolle. Määrä voidaan periä niin, että se vähennetään seuraavan vuoden ennakon maksamisen yhteydessä. Jos ennakko on ollut liian pieni, tapaturmavirasto maksaa erotuksen maaliskuun loppuun mennessä kunnille tai kuntainliitoille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.