490/1992

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1992

Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (402/74) 4 §,

sellaisena kuin se on osittain muutettuna 8 päivänä kesäkuuta 1990 annetulla lailla (494/90), sekä

lisätään lakiin uusi 4 a § seuraavasti:

4 §

Puolustusvoimat käsittää:

1) puolustusvoimain komentajan;

2) pääesikunnan ja aluehallinnon esikuntia;

3) maa-, meri- ja ilmavoimat;

4) sotilaslaitoksia;

5) joukko-osastoja ja muita yksiköitä; sekä

6) maanpuolustuskorkeakoulun ja maanpuolustusopiston.

Puolustusvoimien rauhan ajan kokoonpanosta ja johtosuhteista määrää puolustusministeriö. Puolustusvoimain komentajan oikeudesta antaa puolustusvoimien rauhan ajan yksityiskohtaisia kokoonpanoja ja johtosuhteita koskevia määräyksiä puolustusministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti säädetään asetuksella.

4 a §

Maanpuolustuskorkeakoulusta ja siinä suoritettavista korkeakoulututkinnoista ja annettavasta muusta koulutuksesta sekä maanpuolustusopistosta ja siinä suoritettavasta opistotason tutkinnosta ja annettavasta muusta koulutuksesta säädetään erikseen asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 220/91
PuVM 2/92

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.