487/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan sosiaalipalveluista perittävistä maksuista 2 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen (887/83) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa asetuksessa (949/91), seuraavasti:

3 §
Lasten päivähoito

Lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/73) tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoidosta peritään muulta kuin 14 §:ssä tarkoitetulta vähävaraiselta lapsen vanhemmalta tai muulta huoltajalta maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu peritään kunnan tai kuntainliiton päättämän korvausluokan mukaan kuukausimaksuna niiltä kalenterikuukausilta, joina lapsi on kunnan järjestämässä päiväkoti- tai perhepäivähoidossa. Maksu peritään kuitenkin enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksu on:

1) yli 5 tuntia kestävästä

a) alle kolmevuotiaan lapsen hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 330, toisessa 495, kolmannessa 715, neljännessä 990 ja viidennessä 1 210 markkaa kalenterikuukaudelta,

b) 3-5-vuotiaan lapsen hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 385, toisessa 550, kolmannessa 825, neljännessä 1 100 ja viidennessä 1 430 markkaa kalenterikuukaudelta,

c) esiopetus- ja oppivelvollisuusikäisen lapsen hoidosta a-kohdassa säädetty maksu,

2) enintään 5 tuntia kestävästä

a) alle kolmevuotiaan lapsen hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 165, toisessa 275, kolmannessa 385, neljännessä 495 ja viidennessä 605 markkaa kalenterikuukaudelta,

b) 3-5-vuotiaan lapsen hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 220, toisessa 330, kolmannessa 440, neljännessä 660 ja viidennessä 880 markkaa kalenterikuukaudelta, sekä

c) esiopetus- ja oppivelvollisuusikäisen lapsen hoidosta a-kohdassa säädetty maksu.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.