483/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/79) 14 a luvun 7 §, sellaisena kuin se on 5 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa (632/91), sekä

muutetaan 14 a luvun 3 ja 4 §, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 5 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa, seuraavasti:

14 a luku

Kilpailun turvaaminen

3 §

Jos sosiaali- ja terveysministeriö katsoo kilpailunrajoituksella olevan kilpailunrajoituksista annetun lain 9 §:ssä tarkoitettuja vahingollisia vaikutuksia asiassa, jossa on sovellettava sanottua lakia, ministeriön on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden poistamiseksi. Jollei ministeriö ole onnistunut neuvotteluin poistamaan kilpailunrajoituksen vahingollisia vaikutuksia eikä ministeriön mahdollisesti antamaa kehotusta ole noudatettu, ministeriön on tehtävä esitys kilpailunrajoituksen käsittelemisestä kilpailuneuvostossa.

4 §

Kilpailuviraston on kilpailunrajoituksista annetun lain 19 §:n 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen johdosta kuultava sosiaali- ja terveysministeriötä silloin, kun asia koskee vakuutusyhtiöiden toimintaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

HE 165/1991
TaVM 17/1992

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.