471/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Asetus sairausvakuutusasetuksen 17 ja 17 a §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen (473/63) 17 §:n 1 momentti sekä 17 a §, sellaisena kuin se on 30 päivänä lokakuuta 1987 annetussa asetuksessa (807/87), seuraavasti:

17 §

Päiväraha suoritetaan maksukausittain jälkikäteen siten, että ensimmäinen maksuerä käsittää kuusi ensimmäistä arkipäivää päivärahaoikeuden alkamisesta ja kukin seuraava maksuerä 25 arkipäivää. Jos työkyvyttömyys ei kestä maksukautta, päiväraha suoritetaan työkyvyttömyyden päätyttyä.


17 a §

Työpaikkakassan kassankokous voi kahden kolmasosan äänten enemmistöllä tehdä päätöksen päivärahan maksamisesta palkanmaksukausittain 17 §:n mukaisesta maksukaudesta poikkeavasti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992. Asetusta sovelletaan päivärahaan, jota on haettu sanottuna päivänä tai sen jälkeen. Jos oikeus päivärahaan on alkanut ennen 1 päivää heinäkuuta 1992 ja jatkuu sen jälkeen, asetusta sovelletaan ensimmäisestä sanottuna päivänä tai sen jälkeen alkavasta maksukaudesta riippumatta siitä, milloin päivärahaa on haettu.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.