469/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Asetus kemikaalilain valvontaviranomaisista puolustusvoimissa

Puolustusministerin esittelystä säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 8 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Kemikaalilain (744/89) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta puolustusvoimissa on voimassa, mitä kemikaalilaissa säädetään, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 §

Puolustusvoimissa kemikaalilain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvontaviranomaisina toimivat puolustusministeriö ja pääesikunta. Puolustusministeriölle kuuluu valvonnan ylin johto ja ohjaus sekä pääesikunnalle ylin valvonta puolustusvoimissa.

Sotilasläänin esikunta ohjaa ja valvoo sen alaisten joukko-osastojen toimintaa kemikaalilain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisessa.

3 §

Puolustusvoimien valvontaviranomaiset vastaavat terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien valmistuksen, varastoinnin ja säilytyksen sekä muun käsittelyn valvonnasta sotilaallisissa harjoituksissa, leiri- ja sotaharjoitusalueilla sekä maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävissä kohteissa.

Puolustusministeriö määrää kauppa- ja teollisuusministeriötä sekä sosiaali- ja terveysministeriötä kuultuaan maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävät kohteet.

4 §

Työsuojeluviranomaiset valvovat muiden valvontaviranomaisten ohella työssä käytettävien kemikaalien luokitusta, päällysmerkintöjä ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä kemikaaleja koskevia rajoituksia ja kieltoja. Työsuojeluviranomaisten valvontaoikeudesta säädetään työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetussa laissa (131/73).

5 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa puolustusministeriö.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1992.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.