461/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Asetus passintarkastuspaikoista

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 22 päivänä elokuuta 1986 annetun passilain (642/86) 11 ja 22 §:n sekä 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun ulkomaalaislain (378/91) 74 §:n nojalla:

1 §
Passintarkastuspaikat

Passintarkastuspaikka on 2-7 §:ssä mainittu varsinainen, rajoitettu tai tilapäinen rajanylityspaikaksi säädetty lentoasema, maarajanylityspaikka, satama sekä meri- tai rajavartioasema.

Rajoitettu passintarkastuspaikka on matkan tarkoituksen perusteella rajoitettu rajanylityspaikka.

Tilapäinen passintarkastuspaikka on sisäasiainministeriön määräämin ehdoin avoimena oleva ja rajanylityslupaa edellyttävä rajanylityspaikka.

2 §
Lentoasemat

Lentoasemapassintarkastuspaikkoja ovat Helsinki-Malmi, Helsinki-Vantaa, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi-Tornio, Kruunupyy, Kuopio, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere-Pirkkala, Turku, Vaasa ja Varkaus.

Tilapäisiä lentoasemapassintarkastuspaikkoja ovat Kauhava, Halli, Utti, Kuusamo, Kittilä ja Enontekiö.

3 §
Passintarkastuspaikat Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla

Passintarkastuspaikkoja ovat Aavasaksa, Karesuvanto, Keinovuopion kylän ja kolmen valtakunnan rajapyykin välinen alue, Kolari, Muonio, Pello, Pättikkä, Ropinsalmi, Saarikoski ja Tornio.

4 §
Passintarkastuspaikat Suomen ja Norjan välisellä rajalla

Passintarkastuspaikkoja ovat Karigasniemi, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Kolmen valtakunnan rajapyykin ja rajamerkin 294 välinen alue, Nuorgam, Näätämö, Piilola rajamerkki 353 K, Saarijärvi rajamerkkien 296 B ja 297 A välinen alue ja Utsjoki.

5 §
Passintarkastuspaikat Suomen ja Venäjän välisellä rajalla

Passintarkastuspaikkoja ovat Nuijamaa, Rajajooseppi, Vaalimaa, Vainikkala ja Vartius.

Rajoitettuja passintarkastuspaikkoja ovat:

Imatra: Pelkola

Värtsilä: Niirala.

Rajan ylittämisen edellytyksenä rajoitetulla passintarkastuspaikalla on, että rajan ylittämisen tarkoituksena on kulttuurivaihto, ryhmämatkailu, taloudellinen toiminta tai virallinen ystävyystoiminta.

Tilapäisiä passintarkastuspaikkoja ovat:

Kuusamo: Kortesalmi

Salla: Kelloselkä

Rajan ylittämisen edellytyksenä tilapäisellä rajanylityspaikalla on, että rajan ylittämisen tarkoituksena on taloudellinen toiminta.

6 §
Satamat

Satamapassintarkastuspaikkoja ovat Eckerö, Hamina, Hanko, Haukipudas, Helsinki, Inkoo, Kalajoki, Kaskinen, Kemi, Kokkola, Kotka, Kristiinankaupunki, Lappeenranta, Loviisa, Långnäs, Maarianhamina, Naantali, Nuijamaa, Oulu, Parainen, Pietarsaari, Pori, Porvoon maalaiskunta, Raahe, Rauma, Tammisaari, Tornio, Turku, Uusikaupunki ja Vaasa.

Huvialusten passintarkastuspaikkoja ovat satamista ainoastaan Hamina, Hangon itäsatama, Kalajoki, Kaskinen, Kemi, Kotka, Kristiinankaupunki, Maarianhaminan itäsatama, Nuijamaa, Pietarsaari, Pori, Raahe, Rauma ja Uusikaupunki.

7 §
Meri- ja rajavartioasemat

Huvialusten passintarkastuspaikkoja 6 §:n 2 momentissa mainittujen satamien lisäksi ovat Boistön, Bågaskärin, Enskärin, Fagerholmin, Haapasaaren, Hangon, Kokkolan, Kökarin, Maarianhaminan, Pirttisaaren, Röytän, Storklubbin, Suomenlinnan, Vallgrundin ja Virpiniemen merivartioasemat sekä Hurpun rajavartioasema.

8 §
Passintarkastus muualla kuin varsinaisella tai rajoitetulla passintarkastuspaikalla

Milloin sisäasiainministeriö on myöntänyt rajanylitysluvan maahantuloon tai maastalähtöön, passintarkastus suoritetaan luvassa määrätyssä tai muutoin passintarkastusviranomaisen osoittamassa tarkoituksenmukaisessa paikassa.

Maahantulon tai maastalähdön yhteydessä passintarkastus voidaan suorittaa passintarkastuspaikan ulkopuolella myös aluksessa, ilma-aluksessa tai muussa liikennevälineessä.

9 §
Maahantulo merialueen kautta

Merialueen kautta maahantulevan henkilön on passintarkastuspaikalle saapumiseksi kuljettava lyhintä virallista kulkuväylää kansainvälisiltä vesialueilta tai vieraan valtion alueelta.

Merialueen kautta maahantuleva henkilö, joka on oikeutettu maahantuloon ilman passia, voi tulla maahan muualtakin kuin passintarkastuspaikan kautta seuraavin ehdoin:

1) maahantulo tapahtuu huvialuksella, joka on Pohjoismaiden välisessä huvialusliikenteessä ja jossa ei ole muita ulkomaalaisia kuin pohjoismaalaisia;

2) huvialuksessa ei ole tulliselvitettävää tavaraa; sekä

3) aluksen päällikkö ilmoittautuu viestivälineellä viralliselta kulkuväylältä passintarkastuspaikkana toimivalle meri- tai rajavartioasemalle ja antaa asemalle tiedot aluksen nimestä sekä miehistön ja matkustajien henkilö-, kansalaisuus- ja osoitetiedot.

10 §
Rajanylityslupahakemus

Lupaa maahantuloon tai maastalähtöön muualta kuin varsinaisen tai rajoitetun passintarkastuspaikan kautta haetaan kirjallisesti sisäasiainministeriöltä.

Lupahakemuksesta tulee käydä ilmi:

1) maahantulevan tai maastalähtevän henkilön henkilö-, kansalaisuus- ja osoitetiedot;

2) aluksen ja ilma-aluksen osalta kansallisuus, nimi, rekisteritunnus ja radiokutsu;

3) maahantuloaika ja -paikka tai maastalähtöaika ja -paikka;

4) maahantulon tai maastalähdön tarkoitus; sekä

5) päiväys ja hakijan allekirjoitus.

Sisäasiainministeriö voi poiketa tilapäisten passintarkastuspaikkojen osalta edellä mainituista vaatimuksista.

Sisäasiainministeriö voi asettaa maahantuloon tai maastalähtöön liittyviä ehtoja.

11 §
Kansainvälisten sopimusten vaikutus

Sen estämättä, mitä 2-7 §:ssä ja 9 §:ssä säädetään, Suomen kansalaisella ja ulkomaalaisella on oikeus maahantuloon ja maastalähtöön muualtakin kuin passintarkastuspaikan kautta siten kuin siitä on vieraan valtion kanssa sovittu.

12 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Tarkemmat määräykset ja ohjeet tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa sisäasiainministeriö.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan passintarkastuspaikoista 7 päivänä kesäkuuta 1991 annettu asetus (889/91), sellaisena kuin se on muutettuna 24 päivänä huhtikuuta 1992 annetulla asetuksella (360/92).

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.