460/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen (134/86) 70 §,

muutetaan 26 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä helmikuuta 1990 annetussa asetuksessa (197/90), sekä

lisätään 12 §:ään uusi 2 momentti sekä 71 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 31 päivänä joulukuuta 1987 annetulla asetuksella (1230/87), uusi 3 momentti, seuraavasti:

12 §

Laitoshallinnon tehtävänä on lisäksi oikeusministeriön tarkemmin määräämällä tavalla suorittaa edellä mainittuja tehtäviä myös muiden laitosten osalta.

26 §

Vankeinhoito-osasto voi määrätä vankilan kamreerin tai apulaiskamreerin omalla vastuullaan hoitamaan 1 momentin 1 kohdassa mainitut tehtävät tai osan niistä. Vankeinhoito-osasto voi niin ikään määrätä 1 momentin 3 kohdassa mainitun tuotteiden hinnoittelun muun vankilan virkamiehen kuin talousjohtajan tai talouspäällikön tehtäväksi.

71 §

Työjärjestyksessä voidaan vankilan virkamiehen tehtäviin määrätä kuuluvaksi myös muiden vankeinhoitolaitokseen kuuluvien laitosyksiköiden tehtävien hoito ja ratkaiseminen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1992.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.