457/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan ulkoasiainhallinnosta 31 päivänä toukokuuta 1990 annetun asetuksen (485/90) 10 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 27 päivänä syyskuuta 1991 ja 27 päivänä maaliskuuta 1992 annetuilla asetuksilla (1214/91 ja 282/92), seuraavasti:

10 §

Kauppapoliittisessa osastossa on:

1) yleisten kauppapoliittisten asiain ja läntisen Euroopan toimisto;

2) Länsi-Euroopan integraatiotoimisto;

3) taloudellisten yleisjärjestöjen toimisto;

4) Venäjän ja Itsenäisten valtioiden yhteisön muiden maiden toimisto;

5) itäisen Keski-Euroopan maiden toimisto;

6) Euroopan ulkopuolisten maiden toimisto.

Lisäksi kauppapoliittisessa osastossa on kaupan tekniset esteet -yksikkö, Itä-Euroopan ja itäisen Keski-Euroopan toimintaohjelmien yksikkö sekä Suomen ja Venäjän välisen tieteellis-teknisen yhteistoimintakomitean suomalaisen osapuolen sihteeristö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1992, kuitenkin siten, että kauppapoliittisen osaston vienninedistämisyksikkö lakkautetaan 1 päivästä syyskuuta 1992 lukien.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.