447/1992

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1992

Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 18 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen (183/62) 18 §, sellaisena kuin se on 7 päivänä marraskuuta 1969 annetussa asetuksessa (669/69), seuraavasti:

18 §

Sosiaali- ja terveysministeriö määrää eläkelautakuntaan enintään kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan päätoimisen puheenjohtajan, ainakin yhden varapuheenjohtajan ja vähintään seitsemän muuta jäsentä sekä viimeksi mainituille jäsenille kullekin henkilökohtaisen varamiehen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1992.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.