427/1992

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1992

Laki Valtiontakuukeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Valtiontakuukeskuksesta 3 päivänä helmikuuta 1989 annetun lain (111/89) 6 §:n 1 momentti sekä

lisätään sanottuun pykälään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 9 päivänä marraskuuta 1990 annetulla lailla (968/90), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

6 §
Maksut

Takuukeskuksen takuista, takauksista ja muista suoritteista peritään maksuja. Maksun suuruus määrätään suoritteeseen liittyvän tappionvaaran ja suoritteen tuottamisesta takuukeskukselle aiheutuvien kustannuksien perusteella.

Takuukeskus määrää maksut noudattaen kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistamia tarkempia maksuperusteita ja ottaen huomioon mitä 4 §:n 1 momentissa säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1992.

HE 30/92
TaVM 11/92

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.