421/1992

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1992

Asetus lastensuojeluasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun lastensuojeluasetuksen (1010/83) 6, 6 a, 6 b ja 6 d §,

näistä 6 a, 6 b ja 6 d § sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa asetuksessa (546/90), sekä

muutetaan 6 c §:n 2 momentti sekä 7 ja 14 §,

sellaisina kuin ne ovat, 6 c §:n 2 momentti ja 7 § mainitussa 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa asetuksessa ja 14 § 15 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (330/91), seuraavasti:

6 c §

Jollei lapsella tai nuorella ole sosiaalihuoltolain 29 §:ssä tarkoitettuja tuloja, korvauksia tai saamisia taikka jos ne ovat riittämättömät, hänelle on annettava kunnan varoista hänen itsenäistymistään varten tarpeelliset varat, kuitenkin enintään määrä, joka on yhtä suuri kuin perhehoitajalle maksettavasta palkkiosta ja korvauksesta annetun asetuksen (420/92) 3 §:ssä tarkoitettu käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä.

7 §

Henkilölle, jolle on uskottu lapsen huolto lapsen vanhempien ohella tai sijasta ja jonka luona lapsi asuu, tulee tarvittaessa turvata perhehoitajalain (312/92) 4 §:n 1 ja 2 momentissa mainitut edellytykset lapsen hoitamiseksi ja kasvattamiseksi.

14 §

Huostaanottoa, sijaishuoltoon sijoittamista, huostassapitämisen lakkaamista, yhteydenpidon rajoittamista ja eristämistä koskevassa asiassa tehtävä päätös on laadittava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman kaavan mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.