393/1992

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1992

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto on päättänyt

kumota eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä 19 päivänä tammikuuta 1990 antamansa päätöksen (59/90) 3.1. kohdan toisen momentin alakohdat c) ja d); muuttaa päätöksen johdanto-osan kolmannen momentin, 1.1. kohdan toisen momentin alakohdat c) ja d), 2.1. kohdan otsikon ja ensimmäisen momentin, 2.3. kohdan kolmannen momentin alakohdan d), 2.4. kohdan toisen momentin alakohdan a), 3.1. kohdan toisen momentin alakohdat a) ja b), 5. kohdan otsikon, 5.2. kohdan ja 6.1. kohdan toisen momentin alakohdan b),

sellaisena kuin niistä on 1.1. kohdan toisen momentin alakohta c) muutettuna 12 päivänä elokuuta 1991 annetulla päätöksellä (1170/91); sekä

lisätä päätöksen 1.1. kohdan toiseen momenttiin uudet alakohdat h) ja i), 2.2. kohdan toiseen momenttiin uuden alakohdan e), 2.3. kohdan kolmanteen momenttiin uuden alakohdan e) ja 6.1. kohdan toiseen momenttiin uuden alakohdan c) seuraavasti:


Sen estämättä, mitä jäljempänä tässä päätöksessä on määrätty, on siinä mainittujen esineiden ja tavaroiden kauttakuljetus sallittu ilman maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston (jäljempänä eläinlääkintöosasto) lupaa, mikäli esineet tai tavarat kuljetetaan lähettäjän tai tulliviranomaisen sinetöimässä lastiyksikössä sinettejä Suomen alueella avaamatta, taikka mikäli esineiden tai tavaroiden purkaminen ja uudelleenlastaus tapahtuu tullin valvonnassa.

1. Elävät ja kuolleet eläimet sekä eläinten osat


Ilman eläinlääkintöosaston lupaa on kuitenkin sallittu tuoda maahan:


c) Koiria ja kissoja seuraavin ehdoin:

I Tuonti Yhdysvalloista, Kanadasta ja Euroopasta lukuunottamatta kohdassa II ja III mainittuja maita:

Ehdolla, että koiraa tai kissaa maahantuotaessa tulliviranomaiselle esitetään asianomaisen alkuperämaan eläinlääkärin antama todistus tai eläimen rekisterikirjaan tai vastaavaan asiakirjaan eläinlääkärin tekemä merkintä siitä, että eläin on rokotettu raivotaudin eli rabieksen varalta hyväksytyllä rokotteella (luettelo liitteenä) vähintään 30 vuorokautta ja aikaisintaan 12 kuukautta ennen maahantuontia. Uusintarokotuksessa ei 30 vuorokauden odotusaikaa tarvita. Asiakirjan tulee olla suomen-, ruotsin-, englannin- tai saksankielinen ja siitä tulee ilmetä todistuksen tai asiakirjan antaneen eläinlääkärin nimi ja mahdollinen virka-asema asianmukaisesti selvennettyinä, päiväys ja antopaikka sekä käytetyn rokotteen nimi.

Mikäli edellä mainittu eläinlääkärin merkintä rokotuksesta puuttuu asiakirjasta taikka se on kieleltään tai muutoin sellainen, ettei tulliviranomainen voi sen perusteella sallia tuontia, voi maahantuojan kustannuksella paikalle kutsuttu rajaeläinlääkäri määräämillään ehdoilla sallia eläimen maahantuonnin.

II Tuonti rabiesvapaasta maasta (Ruotsi, Norja paitsi Huippuvuoret, Islanti, Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti, Irlannin tasavalta, Australia, Uusi-Seelanti ja Japani):

Edellä kohdassa I mainittu rokotusvaatimus ei koske rabiesvapaasta maasta tuotavaa koiraa ja kissaa, mikäli tuonti tapahtuu suoraan kyseisestä maasta, toisen rabiesvapaan maan kautta tai rabiesmaan kautta siten, ettei eläin poistu tullialueelta kuljetuksen aikana.

III Tuonti Baltian maista ja muista entiseen Neuvostoliittoon kuuluneista maista, Puolasta, Turkista, Aasian (paitsi Japani), Afrikan, Etelä- ja Keski-Amerikan maista:

Ehdolla, että koira tai kissa on rokotettu hyväksytyllä rokotteella (luettelo liitteenä) raivotautia vastaan vähintään 30 vuorokautta ja aikaisintaan 12 kuukautta ennen tuontia. Uusintarokotuksessa ei 30 vuorokauden odotusaikaa tarvita. Todistuksen tai merkintöjen tulee täyttää kohdassa I esitetyt vaatimukset. Mikäli koiralta tai kissalta puuttuu edellä mainittu merkintä raivotautirokotuksesta, eläimen maahantuontia ei sallita ja tällainen eläin tulee välittömästi palauttaa, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, lopettaa rajaeläinlääkärin valvonnassa.

d) Kaneja ja pieniä jyrsijöitä, kuten marsuja, hamstereita, rottia, aavikkorottia, hiiriä, chinchilloja tai maaoravia, Euroopan tai Pohjois-Amerikan maista.


h) Ruotsista, Norjasta tai Tanskasta hevonen, joka on rekisteröity Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa kauttakuljetuksena Suomen alueen läpi.

i) Kuolleita koiria, kissoja ja pieniä jyrsijöitä.


2. Eläinkunnasta saatavat tuotteet

2.1. Eläinten sukusolut

Nisäkkäiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden, raakojen linnunmunien ja lintujen siemennesteen sekä makeanveden rapujen ja muiden kalojen kuin akvaariokalojen maidin ja hedelmöitetyn mädin maahantuonti on sallittu vain eläinlääkintöosaston luvalla.


2.2. Nisäkkäiden ja lintujen valmistamattomat osat ja raakatuotteet


Ilman eläinlääkintöosaston lupaa on kuitenkin sallittu tuoda maahan:


e) Täytettyjä eläimiä, eläinten luurankoja ja valmiita trofeita.

2.3. Liha ja syötävät eläimen osat


Ilman eläinlääkintöosaston lupaa on kuitenkin sallittu tuoda maahan:


d) Maasta vietyä alkuperältään suomalaista lihaa ja suomalaisia lihavalmisteita avaamattomassa myyntipäällyksessä.

e) Avaamattomassa myyntipäällyksessä, omaan käyttöön alle 15 kg painavana eränä sellaisia kypsennettyjä tai kypsytettyjä luuttomia lihavalmisteita (lämpökäsittely, savustus, kuivaaminen tai fermentointi), jotka on valmistettu Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Itävallassa, Sveitsissä tai Unkarissa taikka Euroopan Yhteisön alueella, kuitenkaan ei Espanjassa, Portugalissa eikä Sardiniassa.


2.4. Maitotaloustuotteet ja munavalmisteet


Ilman eläinlääkintöosaston lupaa on kuitenkin sallittu tuoda maahan:

a) Pastöroituja, iskukuumennettuja tai steriloituja maitotuotteita.


3. Jätteet ja rehut

3.1.


Ilman eläinlääkintöosaston lupaa on kuitenkin sallittu tuoda maahan:


a) Puhdistettua ja sulatettua rasvaa, ihraa ja talia ehdolla, että esitetään luotettava todistus siitä, että valmiste on kuumennettu vähintään +80° C lämpötilaan. Linnuille tarkoitettuja talipalloja saadaan kuitenkin tuoda maahan ilman edellä mainittua todistusta.

b) Lemmikkieläinten tai koe-eläinten ravintona käytettäviä täyssäilykkeitä, kuivamuonia ja puruluita.


5. Pieneliöviljelmät, laboratoriovalmisteet, rokotteet, seerumit ja niiden kaltaiset tuotteet


5.2. Eläimille tarkoitettujen rokotteiden ja seerumien, myös alkionsiirtoon käytettävien seerumien, maahantuonti on sallittu vain eläinlääkintöosaston luvalla.

Kudosviljelmäseerumeita, antigeenejä ja muita laboratoriossa käytettäviä sen kaltaisia tuotteita saa tuoda maahan ilman eläinlääkintöosaston lupaa.


6. Heinät ja oljet

6.1.


Ilman eläinlääkintöosaston lupaa saadaan kuitenkin tuoda maahan:


b) Heinää ja olkea Ruotsista, Norjasta ja Islannista.

c) Lemmikkieläinten tai pienten koe-eläinten ravintona käytettävää heinää.Tämä päätös tulee voimaan 1 kesäkuuta 1992.

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1992

Apulaisosastopäällikkö
Saara Reinius

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Hyväksytyt raivotautirokotteet


Rokotteen nimi        Valmistaja
ANNUMUNE             Fort Dodge
BIORAB 1             Tech America
BIORAB 3             Tech America 
CANIGEN LR
CANIGEN CHLR
CANIGEN CHPLR
CYTORAB              Coopers/Wellcome 
CYTORAB RCP            Coopers/Wellcome 
DELVAVAC R            Mycofarm Ltd. 
DURA-RAB 1            Wildlife Vaccines 
DURA-RAB 3            Wildlife Vaccines 
ECLIPSE R             Fromm/Solvay 
ECLIPSE 4-R            Fromm/Solvay 
ECLIPSE 3 KP-R          Fromm/Solvay 
ECLIPSE 4 KP-R          Fromm/Solvay 
ENDURALL-K            Norden 
ENDURALL-R (modified live)    Norden 
EPIRAB              Coopers 
FELINIFFA PR           Rhone Merieux 
FEL-O-VAX PCT-R          Fort Dodge 
GALAXY-R             Fromm/Solvay 
IMRAB               Rhone Merieux/Pitman-Moore 
IMRAB-1              Rhone Merieux/Pitman-Moore 
LEPTORAB             Rhone Merieux 
LYSSAVAC (modified live)     Phylaxia, Hungary 
MADIVAK              Behringewerke 
NOBI-VAC RABIES          Intervet 
NOBI-VAC RL            Intervet 
PAN-RAB              Douglas 
PENTADOG             Rhone Merieux 
RABCINE              Beecham 
RABCINE 3             Beecham 
RABGUARD-TC            Norden 
RABIES VACC            Guardian 
RABIGEN              Virbac 
RABIPHYL             Phylaxia, Hungary 
RABISIN              Rhone Merieux 
RABMUNE              Schering 
RABVAC 1             Fromm/Solvay 
RABVAC 3             Fromm/Solvay 
RHABDOMUN             Pitman-Moore 
TRIMUNE              Fort Dodge 
TRIRAB              Wellcome

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.