374/1992

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1992

Liikenneministeriön päätös alusten radioasemien katsastusmaksuista

Liikenneministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään Telehallintokeskuksen tekemien alusten katsastuksista annetussa asetuksessa (748/83) ja alusten radiolaitteista annetussa asetuksessa (31/92) tarkoitettujen alusten radioasemien ja alusten radiolaitteiden katsastusten maksullisuudesta, maksuperusteista sekä katsastuksista perittävistä kiinteistä maksuista.

2 §
Määritelmiä

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) tarkoittaa merenkulun maailmanlaajuista hätä- ja turvallisuusjärjestelmää.

A 1, A 2, A 3 ja A 4 tarkoittavat GMDSS-järjestelmään liittyviä merialueita, jotka on määritelty kansainvälisessä yleissopimuksessa ihmishengen turvallisuudesta merellä.

3 §
Maksullisuus

Tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvat katsastukset ovat julkisoikeudellisia maksullisia suoritteita.

4 §
Katsastusmaksut

Telehallintokeskus perii katsastuksesta sen tekemisestä aiheutuvien valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen keskimääräisten kokonaiskustannusten perusteella määrätyn kiinteän katsastusmaksun. Muualla kuin Suomen alueella tehtävien katsastusten kiinteiden maksujen suuruutta määrättäessä ei ole otettu huomioon näitä katsastuksia varten muualle kuin Suomeen tehtävistä matkoista aiheutuvia kustannuksia, vaan tällaisesta katsastuksesta peritään katsastuksesta määrätyn kiinteän maksun lisäksi katsastuksesta aiheutuneet edellä tarkoitetut matkakustannukset täysimääräisinä erikseen. Kiinteät katsastusmaksut ovat seuraavat:

                  Suomen      Muualla
                  alueella
                  mk        mk
Peruskatsastus:
Kotimaanliikenteessä olevan
aluksen radioasema         1 400      2 500
Kansainvälisessä liikenteessä
olevan alle 300 brt:n aluksen
radioasema             2 400      4 300
Vain radiopuhelinlaitteilla
varustettu radioasema       3 450      6 200
Radiopuhelin- ja -lennätin-
laitteilla varustettu radio-
asema tai vastaava         4 300      7 050 
GMDSS:n merialueella A 1 toimivan
aluksen radioasema         1 900      3 800
GMDSS:n merialueella A 2 toimivan
aluksen radioasema         3 450      6 200
GMDSS:n merialueella A 3 tai
A 4 toimivan aluksen radioasema  4 550      7 400 
Määräaikainen katsastus: 
Kotimaanliikenteessä olevan
aluksen radioasema          950      1 700
Kansainvälisessä liikenteessä
olevan alle 300 brt:n aluksen
radioasema             1 900      3 800
Vain radiopuhelinlaitteilla
varustettu radioasema       2 750      5 500
Radiopuhelin- ja -lennätin-
laitteilla varustettu radio-
asema tai vastaava         3 300      6 050
GMDSS:n merialueella A l
toimivan aluksen radioasema    1 400      3 325
GMDSS:n merialueella A 2
toimivan aluksen radioasema    2 750      5 500
GMDSS:n merialueella A 3 tai
A 4 toimivan aluksen radioasema  3 500      6 300

Ylimääräinen katsastus ja katsastuksessa todetun puutteen korjauksen katsastus:

Kotimaanliikenteessä olevan
aluksen radioasema          550      1 000
Kansainvälisessä liikenteessä
olevan alle 300 brt.
aluksen radioasema         1 200      2 550
Vain radiopuhelinlaitteilla
varustettu radioasema       1 700      3 050
Radiopuhelin- ja -lennätin-
laitteilla varustettu radio-
asema tai vastaava         2 050      3 600
GMDSS:n merialueella A l
toimivan aluksen radioasema     850      1 550
GMDSS:n merialueella A 2
toimivan aluksen radioasema    1 700      3 000
GMDSS:n merialueella A 3 tai
A 4 toimivan aluksen radioasema  2 150      3 900

Jos katsastusta ei voida laivanisännän tai aluksen päällikön syystä toimittaa sovittuna aikana, peritään puolet 1 momentissa määrätystä kiinteästä maksusta sekä 1 momentissa erikseen perittäviksi määrätyt matkakustannukset kokonaisuudessaan.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1992.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.