369/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1992

Asetus maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista 29 päivänä joulukuuta 1989 annetun asetuksen (1301/89) liitteessä olevan luettelon IV osa, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa asetuksessa (1519/91), jäljempänä olevan liitteen mukaiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1992.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

IV. Vientilisensioinnin alaiset tavarat
A. Tavarat 
72.04:stä  Rautapohjaiset jätteet ja -romu 
89.08:sta  Romutettavaksi tarkoitetut alukset 
B. Tavarat vietäessä muihin maihin kuin Euroopan vapaa-
  kauppaliiton ja Euroopan talousyhteisön jäsenmaihin,
  Sosialististen neuvostotasavaltojen liittoon tai Turkkiin
26.20:stä  Tuhka ja jätteet (muut kuin raudan ja teräksen
      valmistuksessa syntyvät), joissa on metalleja
      tai metalliyhdisteitä 
71.12    Jalometallien tai jalometallilla pleteroitujen
      metallien jätteet ja romu 
74.04    Kuparijätteet ja -romu 
76.02    Alumiinijätteet ja -romu 
78.02    Lyijyjätteet ja -romu 
79.02    Sinkkijätteet ja -romu 
80.02    Tinajätteet ja -romu 
81.01:stä  Volframijätteet ja -romu 
81.02:sta  Molybdeenijätteet ja -romu 
81.03:sta  Tantaalijätteet ja -romu 
81.04:stä  Magnesiumjätteet ja -romu 
81.05:stä  Kobolttijätteet ja -romu 
81.06:sta  Vismuttijätteet ja -romu 
81.07:stä  Kadmiumjätteet ja -romu 
81.08:sta  Titaanijätteet ja -romu 
81.09:stä  Zirkoniumjätteet ja -romu 
81.10:stä  Antimonijätteet ja -romu 
81.11:sta  Mangaanijätteet ja -romu 
81.12:sta  Beryllium-, kromi-, germanium-, vanadiini-,
      gallium-, hafnium-, indium-, niobium-
      (kolumbium-), renium- ja talliumjätteet ja -romu 
81.13:sta  Jätteet ja romu kermeteistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.