367/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 1992

Valtioneuvoston päätös valtion radiorahaston varojen käytöstä annetun valtioneuvoston päätöksen1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on liikenneministeriön esittelystä muuttanut radiolaitteista 17 päivänä tammikuuta 1927 annetun lain (8/27) 4 §:n 3 momentin, sellaisena, kuin se on 21 päivänä tammikuuta 1977 annetussa laissa (88/77), ja valtion radiorahastosta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun asetuksen (1000/80) 4 §:n nojalla antamansa päätöksen 1 §:n näin kuuluvaksi:

1 §

Valtion radiorahaston varoja käytetään yleisradiotoiminnan edistämiseen radiorahastolle kalenterivuosittain vahvistettavan käyttösuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa voidaan rahaston varojen käytölle vahvistaa lisäkäyttösuunnitelma.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1992 kuitenkin siten, että vuoden 1992 osalta valtion radiorahaston käyttösuunnitelma vahvistetaan 1.6.1992-31.12.1992 väliseksi ajaksi.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimiin.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos
Liisa Holamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.