337/1992

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1992

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia ja Kuwaitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia ja Kuwaitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä 9 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (680/90) 2 §:n 4 momentti sekä

lisätään 2 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

2 §

Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty hyödykkeiden tai tuotteiden myynnistä tai toimituksista ja varojen siirrosta ei kuitenkaan koske pelkästään lääkintätarkoituksiin aiottuja toimituksia eikä päätöslauselmalla 661 perustetun komitean suostumuksella tapahtuvia elintarviketoimituksia tai toimituksia siviiliväestön välttämättömiin tarpeisiin taikka maksuja näiden toimitusten suorittamiseksi.

Edellä 4 momentissa tarkoitetuista toimituksista on etukäteen ilmoitettava ulkoasiainministeriölle, joka toimittaa ilmoitukset 4 momentissa mainitulle komitealle.


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä huhtikuuta 1992.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.