333/1992

Annettu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 1992

Liikenneministeriön päätös ajoneuvon rakenteen, varusteen tai osan kansainvälisestä hyväksymisestä

Liikenneministeriö on 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 91 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisalue

Tämä päätös koskee ajoneuvon rakenteen, varusteen tai osan E-hyväksymistä Genevessä 20 päivänä maaliskuuta 1958 tehtyyn moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskevaan sopimukseen (SopS 70/76) liitetyn säännön mukaisesti.

2 §
Hyväksymisviranomainen

E-hyväksymistä sellaisen säännön mukaisesti, jota Suomi on ilmoittanut soveltavansa, haetaan Autorekisterikeskukselta.

3 §
E-hyväksymisen myöntäminen

Ajoneuvon rakenteelle, varusteelle tai osalle on myönnettävä E-hyväksyminen, jos rakenne, varuste tai osa säännön soveltamisesta ilmoitettaessa tai myöhemmin erikseen ilmoitetun testauslaitoksen antaman todistuksen mukaan täyttää asianomaisen säännön vaatimukset.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1992 ja se koskee voimaantulopäivänä tai sen jälkeen tehtyjä hakemuksia.

Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.