319/1992

Annettu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 1992

Valtioneuvoston päätös työnantajalle maksettavasta koulutuskorvauksesta vuodelta 1992

Valtioneuvosto on 22 päivänä syyskuuta 1967 annetun oppisopimuslain (422/67) 28 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 28 päivänä joulukuuta 1990 oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetussa laissa (1379/90), ja koulutussopimuksen perusteella työnantajalle maksettavasta koulutuskorvauksesta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun asetuksen (1380/90) 1 §:n nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta 1 päivästä tammikuuta 1992 siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Oppisopimuksen mukaisessa kouluttamisessa koulutuskorvauksen määrät kuukaudessa yhtä oppilasta kohti ovat seuraavat:

 
Korvaus-   Korvaus oppi-    Korvaus oppi-
luokka    ohjelman mukai-   ohjelman mukai-
       sena ensimmäisenä  sina muina oppi-
       oppivuotena mk   vuosina mk
 I       1 440        720
 II      1 740        870
 III      2 040       1 020
 
3 §

Koulutussopimuksen mukaisessa kouluttamisessa koulutuskorvauksen määrä on 720 markkaa kuukaudessa yhtä opiskelijaa kohti.

Koulutuskorvaus voidaan maksaa enintään kolminkertaisena niillä aloilla, joilla työnantaja on velvollinen järjestämään opiskelijalle koulutuksen aikana täyden ylläpidon.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1992 ja sitä sovelletaan maksettaessa koulutuskorvauksia vuodelta 1992.

Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 1992

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Marjatta Lindqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.