304/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1992

Laki kuntajaosta annetun lain 52 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 52 §:n 3 momentti seuraavasti:

52 §

Milloin kuntajako ja kameraalinen jaotus maanmittaustoimituksen johdosta tai muutoin muusta kuin 51 §:ssä mainitusta syystä ovat muodostuneet toisistaan poikkeaviksi, kartasto- ja tietopalvelutoimisto määrää kameraalisen jaotuksen muuttamisesta kuntajaon mukaiseksi tai, jollei tätä ole pidettävä tarkoituksenmukaisena, tekee sisäasiainministeriölle esityksen kuntajaon muuttamisesta. Kartasto- ja tietopalvelutoimiston päätökseen kameraalisen jaotuksen muuttamisesta ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätöstä täytäntöönpantaessa on vastaavasti noudatettava, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Hallituksen esitys 198/91
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 2/92

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.