283/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1992

Asetus kasvatustieteellisen perustutkinnon ja erillisten erityisopettajan opintojen järjestämisestä Helsingin yliopistossa annetun asetuksen muuttamisesta

Helsingin yliopiston kanslerin esityksestä ja opetusministerin esittelystä

muutetaan kasvatustieteellisen perustutkinnon ja erillisten erityisopettajan opintojen järjestämisestä Helsingin yliopistossa 29 päivänä kesäkuuta 1979 annetun asetuksen (603/79) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä huhtikuuta 1989 annetussa asetuksessa (347/89), sekä

lisätään asetukseen uusi 8 a § seuraavasti:

1 §

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on seuraavat kasvatustieteiden kandidaatin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat:

1) luokanopettajan koulutusohjelma;

2) kotitalousopettajan koulutusohjelma;

3) tekstiilityön opettajan koulutusohjelma;

4) kasvatustieteen koulutusohjelma;

5) aikuiskoulutuksen koulutusohjelma; sekä

6) käsityöalan kokeilukoulutusohjelma.


8 a §

Käsityöalan kokeilukoulutusohjelman opintojen suunnittelussa ja järjestämisessä noudatetaan, mitä ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistoimintakokeilusta annetussa asetuksessa (948/89) säädetään.

Koulutusohjelman tavoitteena on käsi- ja taideteollisuusalan oppilaitoksissa suoritettujen opistoasteen tutkintojen täydentäminen kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnoksi syventämällä opiskelijan tietoja käsityötuotteiden suunnittelun ja valmistuksen teoreettisista perusteista sekä sitä varten:

1) perehdyttää opiskelija käsityön sekä käsi- ja taideteollisuuden historiallisiin, kulttuurisiin, eettisiin, psykologisiin, teknologisiin, taloudellisiin ja esteettisiin tekijöihin siten, että hän kykenee liittämään ne teoreettisiin perusteisiin;

2) antaa opiskelijalle valmius analysoida käsi- ja taideteollisuuden suunnittelu- ja valmistusprosesseja sekä tuotteiden käyttöön ja markkinointiin liittyviä tekijöitä;

3) perehdyttää opiskelija tieteellisen tiedonhankinnan menetelmiin siten, että hän kykenee käyttämään niitä itsenäisesti tutkimuksessa, soveltamaan niitä suunnittelu- ja valmistusprosesseissa sekä arvioimaan ja välittämään tutkimustietoa; sekä

4) antaa opiskelijalle valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.