282/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1992

Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan ulkoasiainhallinnosta 31 päivänä toukokuuta 1990 annetun asetuksen (485/90) 8 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 10 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta ja 2 momentti, näistä 10 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 27 päivänä syyskuuta 1991 annetussa asetuksessa (1214/91), seuraavasti:

8 §

Poliittisessa osastossa on:


2) Itä-Euroopan ja itäisen Keski-Euroopan toimisto;


10 §

Kauppapoliittisessa osastossa on:


4) Venäjän ja muiden Itsenäisten valtioiden yhteisön maiden toimisto;

5) Itä-Euroopan ja itäisen Keski-Euroopan toimisto


Lisäksi kauppapoliittisessa osastossa on vienninedistämisyksikkö, kaupan tekniset esteet -yksikkö sekä Suomen ja Venäjän välisen tieteellis-teknisen yhteistoimintakomitean suomalaisen osapuolen sihteeristö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.